A Di Đà Phật Thánh Điển

A Di Đà Phật Thánh Điển

Tác giả:

admin

Thể loại:

Luận Tạng, Sách

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

19845

A Di Đà Phật Thánh Điển

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượtA Di Đà Phật Thánh Điển


阿彌陀佛聖典


Thích Ấn Quang đạigiám định


Cư sĩ Phạm Cổ Nông giảo khám


Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa


(theo bản in của Cao Hùng Tịnh Tông Học Hội năm 2011)


Giảo duyệt: Đức PhongHuệ Trang
 


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu