Sự Tích Đức Phật Thích Ca

Sự Tích Đức Phật Thích Ca

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

10227

Sự Tích Đức Phật Thích Ca

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt


(Phiên bản 2017, tu chính toàn bộ)


 


Đọc quyển Sự Tích Đức Phật Thích Ca này quý vị sẽ biết rõ về :


1 - Cuộc đời đức Phật,


2 - Giáo lý giác ngộ và giải thoát,


3 - Các pháp môn tu để đi đến giác ngộ và giải thoát.


 


Phần Phụ đính gồm có:


 


1- Các kỳ Kiết tập kinh điển,


2- Nội dung Tam tạng kinh điển,


3- Thập Đại đệ tử,


4- Ba mươi ba vị Tổ sư và ngài Huyền Trang,


5- Phật giáo truyền sang Tích Lan,


6- Bốn Động tâm và các Phật tích tại Ấn Độ,


7- Ba tông phái lớn trong Đạo Phật,


8- Ba mươi bảy pháp tu căn bản,


9- Sáu pháp tu của Bồ tát,


10- Bốn pháp tu của Đại Bồ tát,


11- Thứ lớp tu chứng trong đạo Phật,


12- Ba mươi mốt cõi luân hồi,


Bảng tra nhân danh tiếng Pāli,


Bảng tra từ ngữ Phật học thông dụng
Soạn-giả:


Minh Thiện Trần Hữu Danh


123 rue Pascal


92160 Antony, FRANCE


Email : [email protected]


SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA
 Nhặt lá Bồ-đề


Tôi đi nhặt lá Bồ-đề,


Tung ra khắp chốn bay về hư vô.


Tâm tôi theo lá nhấp nhô,


Mong sao mỗi lá đều vô tay người


 


Tôi đi nhặt lá Bồ-đề,


Tung cao cho lá bay về muôn phương.


Tôi xin gởi trọn tình thương,


 Trong từng chiếc lá soi đường chúng sinh.


 


Minh-Thiện TRẦN HỮU DANH


   Antony, 21/05/2017


 


 SỰ  TÍCH  ĐỨC  PHẬT  THÍCH-CAKinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu