Thư Viện Download

Thư viện chia sẻ file hình ảnh bài viết và Pháp Âm, Kinh Sách để tiện tra cứu và bảo lưu lưu truyền rộng khắp mọi nhà trên thế giới cũng nhu các chùa cần tham khảo thêm nếu cần đến.

Thư Viện tài nguyên Phật Pháp

Download Kinh Sách, Hình Ảnh ,Video, Mp3, mp4, PDF, .doc....

Nghe Pháp Âm Tịnh Độ

MP3 - mp3.truyenphatgiao.com 

Video Phật Giáo và Giáo Dục Ngôn Ngữ

Kho Ảnh Rộng - https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums

Chia sẻ Ảnh Phật Giáo Khổ Rộng để in ấn ấn tống

A Di Đà Phật !

Thân gửi Quý Phật Tử thư viện ảnh khổ rộng và banner Phật Giáo như Bức Tranh Nhân Quả và Địa Ngục Biến Tướng Đồ mới, Lời Khổng Tử... : Các đường dẫn dưới đây để tải các file ảnh gốc theo hướng dẫn trong ảnh đính kèm phía dưới để lấy ảnh gốc nhé.
 
+ Ảnh Phật Chất Lượng Cao: 
+ Khuyến tu Pháp Môn Tịnh Độ: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums/72157696771421905
+ Ảnh A Di Đà Phật: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157663750356584
+ Ảnh  A Mi Đà Phật: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157661887761605
+ Ảnh Phật Tổng Hợp: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157675785088853
+ Thích Ca Mâu Ni Phật:
Album 1: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157682937541136

Album 2:  https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums/72157665939185041

+ Lịch Lốc 40x60 : https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157665519397970

+ Tranh nhân quả 3 đời-web-30000px:  https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/41957188840/in/album-72157699688068615/

+ Lời Khổng Tử 190 x 165 =1: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/32614359460/in/photolist-M5ZWT9-MpBsZp-MpBsPp-Lzx8gA-MwXCJ6-Lzz548-Lzz4VH-Lzz4QH-MtRjqU-MmUdHU-MtRj7Y-Lzz5cz-MmUdB1-Mx7CsB-M6af1h-Mx7Cuv-HrT6K9-HAnmXT-Hb3fS3-GcJQv7-Gzv7ym-GeHVmA-G96PLu-BGYxQB-xydHwd-HAqqBF-RG27Nq-vUtjgz-wRnkmV-wyJ3gN-wP3EWC-vUr1PV-wyEJWw-wyFhmf-wRMwUx-vUaj2y-wyz4Z3-vUaNBu-vUjgjk-vUdRBv-wNL9rG-vTZ6tN-wNG3yN-vWn66C-wRtKEZ-vSRorX-vT5R9D-wx6Tj5-wxi7Xf-BxevAU

+ Phật Đản: 
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157665365785440

Phật Đản 2017:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums/72157682042792445
Lịch Sử Đức Phật Thích Ca:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/33713187976/in/album-72157682042792445/

Bản đồ Thập Pháp Giới : 
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/26087746081/in/album-72157666066664630/

Nhân Quả:  https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157680307014455

Tranh địa ngục biến tướng đồ web 30000px : https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/32041587764/in/album-72157680307014455/

Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật . Pháp thí thắng mọi thí :  https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157678352034312

Công Đức Phóng sinh:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/25548852724/in/album-72157666066664630/

A Mi Đà Phật:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157661887761605

A Di Đà Phật:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157663750356584

Địa Tạng Vương Bồ Tát:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157666112099845

Di Lặc Bồ Tát: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157663766904633

Chủng Tự Kalachakra:

https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157666460307582

Tây Phương Tam Thánh Khổ Rộng:

https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157657376329929
+ CỰC LẠC DIỆU QUẢ ĐỒ-LIÊN TRÌ HẢI HỘI:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums/72157680188063341

Tây Phương Tam Thánh Cực Lạc Thánh Chúng Tiếp Dẫn

https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157656674047381

Quán Thế Âm Bồ Tát Khổ Rộng:

https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157655468597973

Ảnh Hộ Pháp:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157678660794544

Ảnh Phật Tổng Hợp:

https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157675785088853

Băng zon banner tết 2017:  https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157679137195986

Banner Tết 2016:

https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/sets/72157663868623911

Banner Phật Giáo: https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums/72157666066664630

Bức tranh khái quát về vũ trụ quan Phật giáo và giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết - 90x60cm - A Mi Đà Phật:
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/39100081162/in/album-72157690474851884/
https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums/72157690474851884
Bức tranh khái quát về vũ trụ quan Phật giáo và giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết - 90x60cm - A Di Đà Phật : https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/38249646845/in/album-72157690474851884/

Các Chủ đề khác tham khảo tại đây :

https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/albums
Hướng dẫn tải file chất lượng cao theo hình chụp màn hình: