Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

6713

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký


發起菩薩殊勝志樂經講記

Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Chỉnh lý: Cư sĩ Truyền Tịnh

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

 


Tải Word - Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng 1 quyển trọn bộ
Tải PDF - Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng 1 quyển trọn bộ


Các chương mới nhất

Danh sách chương

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu

Flag Counter