Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại Vãng Sinh

Lão Hòa Thượng Hải  Hiền 112 tuổi tự tại Vãng Sinh

Tác giả:

admin

Thể loại:

Pháp ngữ

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

11574

Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại Vãng Sinh

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TRƯỚC KHI XUẤT GIA 4
CHƯƠNG 2: XUẤT GIA 10
CHƯƠNG 3: HIẾU THÂN 12
CHƯƠNG 4: PHỤNG THỊ SƯ TRƯỞNG 15
CHƯƠNG 5: NHỮNG NĂM ĐẦU TRÊN NÚI ĐỒNG BÁCH 20
CHƯƠNG 6: KẾT LÔ CỘNG TU 24
CHƯƠNG 7: MẪU THÂN VÃNG SINH 31
CHƯƠNG 8: LÀM ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI SẢN XUẤT 35
CHƯƠNG 9: GIÁNG PHỤC ĐẠI NGƯU 39
CHƯƠNG 10: LÃO HÒA THƯỢNG VÀ MỘT CON MÃNG XÀ 41
CHƯƠNG 11: CÂU CHUYỆN GIỮA LÃO HÒA THƯỢNG VÀ SÓI 43
CHƯƠNG 12: LAI PHẬT CỔ TỰ 45
TRÙNG KIẾN PHẬT LAI TỰ 46
NHỤC THÂN BỒ TÁT 48
MẤT TRỘM GẶP CƯỚP 50
CANH GIỮ TỰ VIỆN 51
SAU KHI LÃO HÒA THƯỢNG VÃNG SINH 53
CHƯƠNG 13: 55
MỘT NGÀY KHÔNG LÀM, MỘT NGÀY KHÔNG ĂN 55
CHƯƠNG 14: CÁI GÌ CŨNG BẢO NGƯỜI HẦU HẠ, THẾ THÌ THỤT LÙI RỒI 60
KHÔNG PHIỀN NGƯỜI 60
THÊU THÙA MAY VÁ 62
LÊN CÂY HÁI HỒNG 63
CHƯƠNG 15: CÓ THỂ CHỊU KHỔ MỚI CÓ THỂ HẾT KHỔ 65
CHƯƠNG 16: THÍCH LÀM VIỆC THIỆN 69
CHƯƠNG 17: NHẶT RAU KHÔNG VỨT PHẦN CÒN NON, HƠN HẲN TỤNG KINH TẠNG 74
CHƯƠNG 18: CÚNG DƯỜNG A LA HÁN 81
CHƯƠNG 19: TRÍ TUỆ CỦA LÃO HÒA THƯỢNG 86
CHƯƠNG 20: ĐƯỜNG THÁI TÔNG TÍCH PHÚC 88
CHƯƠNG 21: TRÌ GIỚI TINH NGHIÊM 93
CHƯƠNG 22: NHẪN GIẢ TỰ AN 100
CHƯƠNG 23: ÔN HÒA HẬU ĐẠO 105
CHƯƠNG 24: KHIÊM TỐN CUNG KÍNH 117
CHƯƠNG 25: TÔI KHÔNG HỌC QUA BẤT CỨ THỨ GÌ, CHỈ NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 121
CHƯƠNG 26: CÂU CHUYỆN CỦA LÃO ĐỨC HÒA THƯỢNG 125
CHƯƠNG 27: 129
KHI LÀM VIỆC KHÔNG LÀM LỠ NIỆM PHẬT 129
CHƯƠNG 28: 132
TRONG TÂM CÓ PHẬT, LÀM GÌ CŨNG KHÔNG MỆT 132
CHƯƠNG 29: PHÁP MÔN NIỆM PHẬT 135
CHƯƠNG 30: 140
PHƯƠNG PHÁP TU HỌC CỦA TỊNH TÔNG HỌC HỘI 140
DÙNG CHÂN TÂM 142
CHƯƠNG 31: 146
CẢNH GIỚI NIỆM PHẬT CỦA LÃO HÒA THƯỢNG 146
CHƯƠNG 32: LẠY PHẬT PHẢI LẠY RA TỰ TÍNH 152
CHƯƠNG 33: CHĂM CHỈ NIỆM 154
CHƯƠNG 34: LÃO HÒA THƯỢNG VÀ ĐỆ TỬ CỦA NGÀI 159
PHÁP SƯ ẤN CHÍ 159
PHÁP SƯ ẤN HÀM 164
PHÁP SƯ ẤN VINH 167
CHƯƠNG 35: ĐỀ HUỀ GIÁO GIỚI ĐỐI VỚI HẬU BỐI 171
CHƯƠNG 36: TÚI PHÂN BÓN CHE MƯA 174
CHƯƠNG 37: TRONG THANH TAO CÓ VI DIỆU 176
CHƯƠNG 38: CUỘC SỐNG CỦA GIỚI ĐỊNH TUỆ 181
CHƯƠNG 39: LÃO PHẬT GIA ĐỂ TÔI Ở THẾ GIAN BIỂU PHÁP 184
CHƯƠNG 40: TRỢ NIỆM KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY 187
CHƯƠNG 41: DỰ TRI 190
CHƯƠNG 42: LỜI DẶN DÒ CUỐI CÙNG 194
CHƯƠNG 43: 92 NĂM THIỆN THỦY THIỆN CHUNG 196
CHƯƠNG 44: THOẠI TƯỚNG VÃNG SINH 199
CHƯƠNG 45: AN TÁNG TẠI CHÙA LAI PHẬT 201
CHƯƠNG 46: BIỂU PHÁP CỦA HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN 203
CHƯƠNG 47: BIỂU PHÁP CUỐI CÙNG 207
CHƯƠNG 48: NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG 210
PHỤ LỤC: NHỤC THÂN BỒ TÁT PHÁP SƯ HẢI KHÁNH 213


 


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu