Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng

Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng

Tác giả:

admin

Thể loại:

Kinh Tạng

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

6859

Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng

Đánh giá: 5.1/10 từ 8 lượt

SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊNH


HỘI TẬP


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


PHẦN NGHI LỄ


( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc )


Chủ lễ xướng:


       Ai nấy cung kính… Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.                                               (3 lễ ) o o o


( Xá một xá đều quỳ đọc )


                Nguyện đem lòng thành kính


                Gửi theo đám mây hương


                Phảng phất khắp mười phương


                Cúng dàng ngôi Tam Bảo.


                Thề trọn đời giữ đạo


                Theo tự tính làm lành,


                Cùng pháp giới chúng sinh


                Cầu Phật từ gia hộ,


                Tâm Bồ Đề kiên cố


                Xa bể khổ sông mê


                Chóng quay về bờ giác.   


                                                                              ( 1 lễ ) o o o


       Cúng dàng đoạn: Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.                                               (1 lễ ) o o o


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu