Trì Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Trì Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

8446

Trì Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đánh giá: 1/10 từ 1 lượt


do Tỷ kheo Thích Trí Quang Việt dịch (từ Hoa Văn)
Hạ tải văn bản tiếng Việt: <PDF>
Tài liệu thông tin tiếng Anh (Lama Zopa Rinpoche): <FPMT:Golden Light Sutra>
Lợi ích tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim <Hạ tải văn bản: PDF>    <web>


MỜI CÙNG ĐỌC KINH


Trang Web này dành để trì tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Bạn nào muốn đồng hành, xin cùng đọc, mỗi ngày một ít (từ 5 đến 15 phút, tùy đoạn)

Hồi hướng:


 • cho chư Chân Sư và Chánh Pháp được trường tồn trên đất này;

 • cho việc làm vì chúng sinh của chư vị luôn được suông sẻ chóng vánh;

 • cho quốc thái dân an, khắp nơi trên cõi thế đều thoát nạn chiến tranh, bạo động, thiên tai, tật dịch, đói kém, cho mọi người được bình an, hạnh phúc, thịnh vượng, cát tường.

 • Nguyện bồ đề tâm, vô vàn trân quí 
  nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh
  nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển
  vĩnh viễn tăng trưởng không bao giờ ngừng.


Chúng ta sẽ đọc bản kinh do Ngài Thích Trí Quang chuyển Việt ngữ. Thật vô cùng may mắn có được bản dịch như thế này để đọc tụng.

Tạ ơn Ân sư đưa chúng con vào với Ánh Sáng Hoàng Kim, pháp hội vĩ đại, cảnh giới rạng ngời, hộ trì lớn lao.

Với lời nguyện cát tường,

Đệ tử Hồng Như
16 tháng 8 năm 2018
Cách Đọc


Ở đây sẽ phân sẵn ra thành từng phần nhỏ để tiện việc trì tụng mỗi ngày. Hôm nào có thời gian muốn đọc nhiều hơn, xin cứ đọc tiếp phần sau. Hôm nào bận thì nghỉ, đọc đến đâu lần sau cứ ngang đó mà đọc tiếp. Xong hết cuốn thì đếm một lần, nếu thích có thể đáo trở lại tiếp tục trì tụng.

Bạn nào muốn hành trì pháp sám hối theo kinh này thì làm theo Nghi Thức Sám Hối do Ngài Thích Trí Quang hướng dẫn. Nếu không cứ hãy có giờ là đọc, ở đâu cũng được không nhất thiết phải ngồi trước bàn thờ. Trước khi đọc lắng tâm nhớ lại vì sao mình muốn tụng kinh này, Đọc xong hồi hướng như đã ghi. Nếu có hồi hướng riêng, có thể thêm vào.

Kinh này không dễ đọc. Phần Tổng quan sẽ giúp hiểu kinh dễ dàng hơn, xin dành chút thời gian tham khảo.

Lịch Trì Tụng


Đợt 1: • Khởi động: thứ hai 20/8/2018

 • Bắt đầu trì tụng thứ bảy: 25/8/2018


Lịch này có thể còn thay đổi theo nhu cầu.Thứ hai 20/08/2018 Tham khảo các phần giới thiệu
Tổng Quan | Nghi Thức Sám Hối |
Chánh văn Kinh| T7 | CN | T2 | T3 | T4 |T5 | T6 |
Tuần 1 – ngày 25-31/801 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Tuần 2 – ngày 1-7/908 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Tuần 3 – ngày 8-14 /915 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Tuần 4  ngày 15-21 /922 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tuần 5 – ngày 22-28 /929 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Tuần 6 – ngày 29/9 – 5/1036 | 37 | 38 | 39 |4041 | 42 |
Tuần 7 – ngày 6-12/1043 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Tuần 8 – ngày 13-19 /1050 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Tuần 9 – ngày 20-26 /1057 | 58 | 59 | 6061 | 62 | 63 |
Tuần 10 – ngày 27-29 /1064 | 65 66 |  [hết]

Phẩm 21 Thiện Sinh Luân Vương
Phẩm 22 Tám Bộ Hộ Trì
Phẩm 23 Thọ Ký Thành Phật
Phẩm 24 Chữa Trị Bịnh Khổ
Phẩm 25 Truyện Của Lưu Thủy

CUỐN 10
Phẩm 26 Xả Bỏ Thân Mạng
Phẩm 27 Bồ Tát Tán Dương
Phẩm 28 Diệu Tràng Tán Dương
Phẩm 29 Thọ Thần Tán Dương
Phẩm 30 Biện Tài Tán Dương
Phẩm 31 Ký Thác Kinh Vua 3

Ghi chú (của Ngài Thích Trí Quang)

<<< Trở lại Lịch Trì Tụng >>>


Mời cùng trì tụng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim do Tỷ kheo Thích Trí Quang Việt dịch (từ Hoa Văn)

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu