The Love of Life

The Love of Life

Tác giả:

G. B. Talovich

Thể loại:

Stories, Sutra Stories

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

26737

The Love of Life

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

The Love of Life
Retold in English by G. B. Talovich


 

You are about to enter a different world, a world you may scarcely have known existed.

Although most of the stories you have read took place in China, similar events are going on around you every day. These things happen to you, to me, to your family and teachers, to every living creature on earth.

But you may not be aware of what is going on because you do not understand. If you do not understand, that is because you have never learned how to see.

Most of those stories have been told in English before. This is a new realm of experience for you, so you will have to keep your eyes open and be ready to learn. Some of those stories you may not understand, others you may not even believe. But ebery single one of those one hundred stories is true.

They are true because they are simple accounts of universal laws. Western science already knows about how the sun helps plant grow, how the moon makes tides, and many other everyday facts that are not obvious at first glance, and were unknown to people long ago. But there are also many facts that science has not yet discovered. Some of those things are well known to people long ago in other cultures. Just because science has not yet discovered them does not mean they are not true. It means that they are waiting for us to learn about them.

Every single story here teaches an important lesson for you. If you learn these lessons well, you will win a lifetime supply of health, wisdom and happiness.

If you ignore these lessons, and break the laws of universe....may be one day you might become the one hundred first story!

Are you ready now? Let's begin!

The Love of Life
Retold in English by G. B. Talovich

Reprinted for free distribution by The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
Taipei, Taiwan. June 2002

Tạm dịch:

Bạn chuẩn bị bước vào một thế giới khác, một thế giới mà bạn hiếm khi biết được tồn tại.

Mặc dù hầu hết các câu chuyện bạn đã đọc diễn ra tại Trung Quốc, các sự kiện tương tự đang diễn ra xung quanh bạn mỗi ngày. Những điều này xảy ra với bạn, với tôi, với gia đình và giáo viên của bạn, với mọi sinh vật sống trên trái đất.

Nhưng bạn có thể không nhận thức được những gì đang xảy ra bởi vì bạn không hiểu. Nếu bạn không hiểu, đó là bởi vì bạn chưa bao giờ học được cách nhìn thấy.

Hầu hết những câu chuyện đã được nói bằng tiếng Anh trước đây. Đây là một lĩnh vực kinh nghiệm mới cho bạn, vì vậy bạn sẽ phải giữ cho đôi mắt của bạn mở và sẵn sàng để tìm hiểu. Một số trong những câu chuyện bạn có thể không hiểu, những người khác bạn có thể thậm chí không tin. Nhưng một trong số một trăm câu chuyện đó là sự thật.

Chúng đúng bởi vì chúng là những tài khoản đơn giản của các luật phổ quát. Khoa học phương Tây đã biết về cách mặt trời giúp cây phát triển, cách mặt trăng làm thủy triều, và nhiều sự kiện hàng ngày khác không rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên, và không được biết đến từ lâu. Nhưng cũng có nhiều sự kiện mà khoa học chưa phát hiện ra. Một số trong những điều đó được mọi người biết đến từ lâu trong các nền văn hóa khác. Chỉ vì khoa học chưa khám phá ra chúng không có nghĩa là chúng không đúng. Nó có nghĩa là họ đang chờ chúng ta tìm hiểu về chúng.

Mỗi câu chuyện duy nhất ở đây dạy một bài học quan trọng cho bạn. Nếu bạn học những bài học này tốt, bạn sẽ giành được một nguồn cung cấp sức khỏe, trí tuệ và hạnh phúc suốt đời.

Nếu bạn bỏ qua những bài học này, và phá vỡ luật của vũ trụ .... có thể là một ngày bạn có thể trở thành một trăm câu chuyện đầu tiên!

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu nào!

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
Nhà Xuất Bản TP.HCM, Năm 2003 - 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Tập 1

 MỤC LỤC

1. Chú Tiểu Sa Di Cứu Sống Đàn Kiến
2. Đại Sư Hsin Cầu Nguyện Chấm Dứt Nạn Hạn Hán
3. Giải cứu những Con Thỏ Bị Sập Bẩy
4. Đại Tướng Mao Và Con Rùa
5. Những Con chim Lo Việc Mai Táng
6. Đàn Ong Ngăn Chặn Một Vụ Án Xử Oan
7. Con Rùa Chữa Lành Bịnh Cho Người Hầu Gái
8. Một Ông Nhà Giàu Không Có Con
9. Những Viên Ngọc Rắn
10. Giải Cứu Đứa Con Của Long Vương
11. Quả Báo Của Một Việc Làm Ác
12. Một Trăm Mạng Sống
13. Tên Đồ Tể Đền Tội
14. Cái Lưỡi Dê
15. Sự Trả Thù Cuả Những Con Ếch
16. Tên Đồ Tể Biến Thành Miếng Thịt Hầm
17. Bị Đoạ Làm Chó
18. Những Con Lươn Trả Thù
19. Mười Một kiếp Đầu thai Làm Thân bò
20. Ao sen Và Con Rết
21. Một tai Nạn vì Săn bắn
22. Thần Linh trừng Phạt Người Ăn Thịt Chó

Tập 2

MỤC LỤC 

1. Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu
2. Cái Chết Thê Thảm
3. Vận Mạng Có Thể Thay Đổi.
4. Kẻ Tàn Ác Chết Thảm Khốc
5. Đồng Tiền Dính Máu
6. Con Rắn Trả Thù
7. Những Con Cua Hạnh Phúc
8. Ăn Chay Thoát Khỏi Ách Nạn
9. Kêu Rên Suốt Ba Tháng
10. Một Bữa Tiệc Sinh Nhật Khủng Khiếp
11. Những Con Ong Trả Thù
12. Bầy Voi Chở Nước Cứu Sống Đàn Cá
13. Bát Canh Chiếc Đũa Ngọc
14. Nhờ Cứu Nai Mà Thoát Nạn
15. Sét Đánh Kẻ Tham Tàn
16. Giết Dê Biến Thành Dê
17. Con Rùa Đến Đòi Mạng
18. Thay Đổi Vận Mạng Nhờ Lòng Từ Bi
19. Thi Đậu Nhờ Phóng Sinh.
20. Bà Lão Khổng Thoát Nạn Nhờ Phóng Sinh
21. Ông Vương Cắn Lưỡi Chết Vì Sát Hại Chim Sẻ
22. Một Bữa Tiệc Sinh Nhật Lý Tưởng
23. Sự Sống Là Quý Báu
24. Thân Người Với Đầu Bò
25. Giết Ba Ba Bị Quả Báo
26. Loài Thủy Tộc Trả Ơn
27. Giết Hại Lươn Bị Quả Báo
28. Quét Ốc Gieo Mầm Phước
29. Giết Trâu Bị Quả Báo Nhãn Tiền
30. Bắt Ếch Bị Quả Báo

Tập 3


MỤC LỤC

1. Công Đức Ăn Chay
2. Thoát Chết Nhờ Phóng Sinh
3. Giết Kiến Bị Quả Báo
4. Nai Mẹ Thương Con Nứt Ruột
5. Giết Heo Bị Quả Báo Khốc Liệt
6. Con Hải Cẩu Trả Thù
7. Cứu Rùa Được Phong Thần
8. Giết Lươn Bị Quả Báo
9. Nguyên Nhân Của Sự Chết Chóc
10. Chim Sẻ Trả Thù
11. Vượn Sầu Rơi Lệ
12. Giết Chồn Bị Quả Báo Hỏa Hoạn
13. Đào Ao Phóng Sinh
14. Tham Thực Cực Thân
15. Tử Sản Nuôi Cá
16. Sát Sinh Bị Quả Báo Nhãn Tiền
17. Làm Điều Nhân Con Vinh Hiển
18. Bắn Chim Bị Quả Báo
19. Phóng Sinh Tăng Tuổi Thọ
20. Ăn Chay Được Thác Sinh Lên Cõi Trời
21. Bầy Lươn Xin Cứu Mạng
22. Con Ba Ba Chữa Lành Bệnh Hiểm
23. Sát Hại Bò Bị Sét Đánh
24. Nhờ Lòng Nhân Mà Đậu Trạng Nguyên
25. Cứu Chim Sẻ Được Vòng Ngọc
26. Phóng Sinh Chuộc Tội
27. Phật Pháp Nhiệm Mầu
28. Làm Lành Chuyển Họa Thành Phúc
29. Giết Trâu Bị Quả Báo
30. Nhờ Đổi Nghề Mà Lành Bệnh

Welcome

 1. The Crying Ape

 2. A Turtle's Gratitude

 3. Ch'eng T'ang and the Net

 4. Tzu Ch'an and the Fish

 5. Jade Chopstick Soup

 6. The Deer That Saved Its Rescuer

 7. Elephants to the Rescue

 8. The Titmouse's Reward

 9. An Arm for A Life

 10. Eels in the Urn

 11. Big Hsu's Tongue

 12. Moaning and Groaning for Three Months

 13. My Lap is Your Pearch

 14. The Free Life Pond

 15. The Man Who Didn't Mind Being Executed

 16. Saving the Dragon King's Son

 17. The Sami Who Rescued the Ants

 18. The Mother Deer

 19. A Dragon in Disguise

 20. How the Tenth Became the First

 21. Burial by Birds

 22. General Mao and the Turtle

 23. Bees Prevent a Miscarriage of Justice

 24. Long Life, Happiness, and Honor

 25. Releasing Trapped Rabbits

 26. Dead Bodies Are To Be Buried

 27. The Goat's Tongue

 28. The Results of Cruelty

 29. Doctor Turtle

 30. The Chickens That Fought Off a Tiger

 31. Mercy Begins at the Dinner Table

 32. An Ideal Birthday Party

 33. Fate Can Be Changed

 34. Saving Lives For a Longer Life

 35. The Childless Rich Man

 36. Life is Precious

 37. A Bad Story

 38. A Terrible Death

 39. A Dreadful Birthday Feast

 40. The Soul-Collector Visits

 41. Killing a Snake

 42. Eels Take Revenge

 43. Poison Wang Lost His Tongue

 44. Sweeping Snails

 45. The Price of Breaking Laws

 46. Executed by Eels

 47. Blood-Stained Money

 48. Birds Pay Homage to the King

 49. Immunity Without Vaccinations

 50. The Revenge of the Field Chickens

 51. Cooked Turtle

 52. The Power of Mercy

 53. Old Lady K'ung

 54. No Quarter Given

 55. One Hundred Lives

 56. Wild Geese

 57. The Snake's Pearls

 58. The Turtle Who Healed the Maid

 59. Look, Look, They're Free Again

 60. A Kind Official

 61. Master Hsin Ends a Drought

 62. How Ah-3 Got Out of the Well

 63. Lotus Pond and The Centipede

 64. Eleven Lives as a Cow

 65. Ten Days Before the Plow

 66. Bull's Head

 67. Try Some Beef ?

 68. The Butcher's End

 69. Slaughter God

 70. Butcher Stew

 71. A Picnic or A Life ?

 72. Whipped by The God

 73. A Dead Dog's Revenge

 74. Going to The Dogs

 75. The Marksman

 76. The Litter of Four

 77. Ladies in The Pigpen

 78. Death By Lightning

 79. The Butcher's Face

 80. A Typical Hunting Accident

 81. The Third Fox

 82. The Seal in The River

 83. The Murdered Chicken

 84. Bands of Red

 85. The Hunter's Conscience

 86. Chao Ch'un and River Turtle

 87. Old Hsu's Knees

 88. Happy Crabs

 89. The Bee's Kiss

 90. 46's End

 91. Greed

 92. A Happy Man

 93. A Trip to Heaven

 94. Another Chance

 95. A Wise Man's Words

 96. The Tadpoles' Gratitude

 97. Spare an Old Hen

 98. Turtle Mail

 99. A Closs Call

 100. The Best Gift Possible

 101. In Closing


Tải file PDF: The Love of Life- EN006

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu