Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới

Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới

Tác giả:

admin

Thể loại:

Luật Tạng

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

5747

Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới


Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải


Mục lục


1. Lời Huấn Thị Sa Di & Sa Di Ni và Mục lục
2. Phần Kính Phụng Di Giáo


3. Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
4. Quy Sơn Cảnh Sách Văn
5. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược
6. Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược


-ooOoo-


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu