Qui Sơn Cảnh Sách - Thiền Sư Linh Hựu

Qui Sơn Cảnh Sách - Thiền Sư Linh Hựu

Tác giả:

admin

Thể loại:

Luật Tạng

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

12609

Qui Sơn Cảnh Sách - Thiền Sư Linh Hựu

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

QUI SƠN CẢNH SÁCH
Thiền Linh Hựu
Hòa Thượng Thích Thanh Từ Việt dịch

Quyển luận này nhằm mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nổ lực tu hành, để được giải thoát nên được đề tựa là Cảnh Sách; “Qui Sơn Cảnh Sách” là luận Cảnh Sách của Ngài Qui SơnĐây là bộ luậntrong thiền môn nói riêng, giới xuất gia nói chung, coi như kinh của Phật. Thế nên ai xuất gia vào chùa, trong thời gian đầu học làm Sa Di, đều phải học thuộc lòng ba quyển gọi là Phật Tổ Tam KinhKinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo, Qui Sơn Cảnh Sách.


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu