Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo

Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

14606

Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Kinh Lăng Nghiêm nói: "Chẳng những thân không phạm, luôn cả cáikhông phạmcũng không còn", tức thân tâm đều dứt, luôn cả cái dứt cũng không có, như thế đối vớithượng bồ đề mới có hy vọng


Các chương mới nhất

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu