Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

6537

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC


Chủ giảng: Lão phápThích Tịnh Không

Giảng tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan, năm 1994

Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa

Giảo chánh, nhuận sắc: Minh Tiến & Huệ Trang

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu