Phật thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh

Phật thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh

Tác giả:

admin

Thể loại:

Kinh Tạng

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2236

Phật thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Phật thuyết


Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh


(Vạn Tự Tục Tạng Kinh, quyển 87, kinh số 738)


Nguyên bản Hán văn: http://www.jingtu.org/jtjl/10wsj.htm


Hán dịch: Không rõ tên người dịch


Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa


 


     


Các chương mới nhất

Danh sách chương

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu