Trích đoạn - 030 - Cung Kính với tất cả, dùng tâm Thiện đối xử với muôn loài - #DiệuÂm

Đăng bởi: Lão pháp sư Thích Tịnh Không - lúc: 22:06:48 - 26/08/2021 - tại: Lão pháp sư Thích Tịnh Không, Trích Đoạn Khai Thị, Video
Đọc: 1436
Lão pháp sư Thích Tịnh Không Trích Đoạn Khai Thị Video
Trích đoạn  - 030 - Cung Kính với tất cả, dùng tâm Thiện đối xử với muôn loài - #DiệuÂm

+ Danh sách Video Channel Diệu Âm+ Giảng Sư: Lão pháp sư Thích Tịnh Không 


+ Thể loại: Video Giảng Pháp


+ Chủ Đề: Trích Đoạn Khai Thị


+ Giới thiệu ngắn:


#HoàThượngTịnhKhôngÂnSư 


#DiệuÂm #PhapAmHD #TruyenPhatGiao #PhimPhatGiao 


+ Theo dõi kênh Diệu Âm để xem video mới nhất : 

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu