TẬP 100, Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Diệu Âm

Đăng bởi: Lão pháp sư Thích Tịnh Không - lúc: 13:07:43 - 19/10/2021 - tại: Giảng Kinh, Lão pháp sư Thích Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Video
Đọc: 7
TẬP 100, Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Diệu Âm

+ Album: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

+ Danh sách Video Channel Diệu Âm

+ Giảng Sư: Lão pháp sư Thích Tịnh Không 

+ Thể loại: Video Pháp Âm

+ Chủ Đề: Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

+ Giới thiệu ngắn:

#HoàThượngTịnhKhôngÂnSư 


#DiệuÂm #PhapAmHD #TruyenPhatGiao #PhimPhatGiao 


+ Theo dõi kênh Diệu Âm để xem video mới nhất : 

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu