Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

Đăng bởi: admin - lúc: 22:38:49 - 28/06/2020 - tại: EBook .Doc - .PDF, Luật Tạng, Pháp ngữ
Đọc: 705
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

(Bản Yếu Lược Về Giới Luật Và Uy Nghi Của Sa Di)

Bồ tát giới đệ tửVân thê tựSa môn Châu Hoằng tập

(Châu hoằng, vị Sa môn ở chùa Vân thê, đệ tử thọ Bồ tát giớibiên tập)

Bản văn Hán Việt

Tổng hợp và biên tập: Quang Bình Pháp Cư


 


Phật qui định, người xuất gia 5 hạ về trước phải chuyên học và tinh tường về giới luật, 5 hạ về sau mới học hỏi giáo lýtham cứu thiền học. Thế nên các vị sa di xuống tóc rồi, trước hết phải lãnh thọ 10 giới, kế đó mới bước lên giới đàn lãnh thọ cụ túc giới. Ngày nay, gọi là sa di mà đối với giới luật của mình lãnh thọ, người ngu thì mờ mịt không biết, kẻ cuồng thì xao lãng không học, liền nghĩ vượt bậc, mơ mòng cao xa, thật đáng bùi ngùiVì vậy mà tôi đem 10 giới lược giải vài lời, để người sơ học biết phương trời mà họ phải hướng tới. Những người xuất gia với tâm chí tốt, hãy thiết ý tuân hànhthận trọng đừng để vi phạm. Như vậy mới gần thì làm thềm làm thang cho tỷ kheo giới, xa thì làm rễ làm gốc cho bồ tát giới. Rồi nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng xuất gia. Nếu thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách [nói về Sa di] trong Luật tạngDanh hiệu 10 giới sau đây xuất từ kinh Sa di thập giới, Phật dạy tôn giả Xá lợi phất nói cho tôn giả La hầu la.


 

Xem bản văn Hán Việt PDF

Tổng hợp và biên tập: Quang Bình Pháp Cư:

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược - Hán Việt Pinyin pdf_iconXem thêm bản dịch và giải của HT. Thích Trí Quang (Trích từ sách: Giới Sa Di & Giới Sa Di Ni)

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược (HT. Thích Trí Quang dịch giải)

Giới Sadi Và Giới Sadi Ni (HT. Thích Nhất Hạnh)

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược (HT. Tịnh Không)


 

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu