Giới thiệu về chư tổ Tịnh Độ Tông và các Cao Tăng Tịnh Độ

Đăng bởi: admin - lúc: 14:48:11 - 14/04/2018 - tại: Chư Tổ - Cao Tăng
Đọc: 2246
Giới thiệu về chư tổ Tịnh Độ Tông và các Cao Tăng Tịnh Độ
flare  Kính xin kẻ áo thâm, người áo trắng, kẻ trí, người ngu; đối với pháp môn đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng, vô thượng viên đốn này; đừng nghĩ là khó rồi liền sanh lòng thoái thác, đừng thấy là dễ dàng rồi chần chừ không siêng gắng, đừng ngỡ là nông cạn để rồi đến nỗi lầm lạc coi thường, đừng nghĩ pháp này quá sâu đến nỗi chẳng dám đảm đương.
Bởi lẽ, danh hiệu được trì chân thật không thể nghĩ bàn, tâm tánh trì niệm danh hiệu ấy cũng chân thật không thể nghĩ bàn.  Trì một tiếng thì một tiếng không thể nghĩ bàn, trì mười, trăm, ngàn, vạn, vô lượng vô số tiếng thì mỗi tiếng đều không thể nghĩ bàn.
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Đại sư Ngẫu Ích

flare  Nói chung, phiền não vô tận, nhưng căn bản sanh tử chỉ là tham ái; nó có thể làm cho hành nhân bị chìm đắm, là pháp chướng ngại vãng sanh.  Bởi vậy trước kia, trong các kinh chỗ nào Phật cũng quở trách.  Cứ hễ đạm bạc được một phần tình ái thì tịnh nghiệp lại được thành thục thêm một phần hòng được giải thoát nơi bờ sanh tử vậy!
Tịnh Độ Cảnh Ngữ - Đại sư Hành Sách

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu