Bảo trợ

Bảo Trợ Website PhapAmHD.com
Năm 2020

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử,


Ngày nay, con đường hoằng truyền Phật pháp không chỉ gói gọn trong chốn già lamMọi người có nhu cầu nghiên cứu Kinh điển cũng không còn giới hạn trong giảng đường tự viện.

Để duy trì và phát huy nền Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam; để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo pháp của tất cả mọi người khắp mọi nơi một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, PhapAmHD.com đã ra đời.

Hôm nay, chúng con/ chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chánh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa để trang trải kinh phí về hosting cũng như những dự án mở rộng khác của PhapAmHD.com được thành tựuĐồng thời, quỹ Bảo trợ PhapAmHD.com này cũng giúp cho những admintrators có chút kinh phí mà tiếp tục trên con đường dài phục vụ.

Mọi sự phát tâm Donation (Check), xin liên lạc và gởi về:

Điệu Âm Đức Tùng (Ngô Thanh Tùng)

Quý vị cũng có thể Donation online bằng Debit/ Credit card xin vào đây!
 


Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trợ duyên, khích lệ và tin tưởng sự làm việc của chúng con mà gia tâm hộ trì.
Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phật tử gần xa đã tiếp tay vận chuyển bánh xe Phật pháp bằng tất cả tấm lòng thuần hậu.
Chúng con/ chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử vô lượng cát tườngthành tựu sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con/ Chúng tôi
Điệu Âm Đức Tùng
--------------------------

https://truyenphatgiao.com/ Truyện Phật Giáo.com
https://truyenphatgiao.com/

http://buddhasutra.net/

http://tinhtonghocvien.com/

https://nammoamidaphat.net/

https://sutra.chuakhainguyen.com/

Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật tử Bảo Trợ
Website PhapAmHD.com Năm 2020