Kinh Trường Bộ 1

Hội đồng chứng minh

trước
tiếp

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

KINH
TRƯỜNG BỘ

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Ấn hành – 1991

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Của
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 1. Hòa thượng THÍCH ĐỨC THUẬN
 2. Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU
 3. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 4. Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN
 5. Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH
 6. Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU
 7. Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 8. Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
 9. Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
 10. Hòa thượng MAHÀ SARAY
 11. Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM

* Trang 5 *
device


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.