Giới luật của hàng xuất gia

Giới luật của hàng xuất gia

Tác giả:

admin

Thể loại:

Luật Tạng

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

9617

Giới luật của hàng xuất gia

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

GIỚI LUẬT CỦA HÀNG XUẤT GIA
Tác giả: Bhikkhu khantipālo


 

 

Trong quyển sách nhỏ bé này, người viết nhằm vào lợi ích của cả hai đàng, cư sĩ lẫn tỳ khưu, và những tài liệu sau đây có lẽ không tìm thấy ở sách nào khác.


LỜI MỞ ĐẦU


            Trong kinh điển pali, giáo huấn mà Đức Phật truyền dạy - vẫn còn được bảo tồn và thực hành đến ngày nay – có tên là Dhamma Vinaya. Hai danh từ này thường được phiên dịch là Giáo Pháp và Giới Luậtmặc dầuphải mất nhiều ý nghĩa khi chuyển sang một ngôn ngữ khác. Nhiều kinh sách đã được ấn hành để giải thích các sắc thái khác nhau của Giáo Pháp, nhưng có lẽ tánh cách ít nhiều thiên về đời sống trong các tự viện nên phần Giới Luật hầu như bị lãng quên, không được nhấn mạnh đúng theo tầm quan trọng của nó, quyển sách này nhằm khảo sát tạng Luật (Vinaya) trên một quan điểm đặc biệt – quan điểm của người cư sĩ Phật tử muốn tìm hiểu một vài Giới Luật của hàng xuất gia, có thể bổ ích cho mình.


            Danh từ Vinaya không phải chỉ có ý nghĩa đối với đời sống tự việnQuả thật tạng Luật có đề cập dong dài và đầy đủ chi tiết đến những giới tu tập, những điều không được và những điều được phép làm, cùng với những Giới Luật để quản trị đời sống xuất giaTuy nhiên, ít ra cũng có một trường hợpquan trọng mà danh từ này có thể áp dụng vào phẩm hạnh của người cư sĩ. Một tiểu tựa của bài kinh trứ danh, “Lời Kêu Gọi Sigāla”, là Gihi Vinaya, hay là Giới Luật của người tu tại gia, một cái tên xứng đáng với lối trình bày vững vàng. Trong ý nghĩa thâu hẹp hơn, Giới Luật của người tại gia cư sĩ là Năm Điều Học (Panca Sila, Ngũ Giới) bởi vì năm giới của người cư sĩ cũng cùng một tác dụng “diệt trừ điều bất thiện”, giống như phần lớn toàn bộ giới tu tập trong tạng Luật dành cho chư vị tỳ khưu. Trên thực tế, đó là định nghĩa của danh từ Vinaya: lôi ra, tiêu trừđoạn diệt hay dứt bỏ tất cả những gì hiển nhiên ngăn chặn mức tiến trên đường thực hành Giáo Pháp, những gì bất thiện.Chú ý: Kính bạch chư tôn Thiền Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, Sa Di, Sa Di Ni. Một số phần Luật tạng của các hàng Tỳ Kheo (không dành cho người mới tìm hiểu Phật Pháp và cư sĩ) chúng con có đăng lên nhưng vì để tránh trường hợp người mới học Phật và cư sĩ tò mò đọc trộm con xin khóa bằng mật khẩu để người chưa biết không tùy tiện đọc trộm do vậy con xin thông báo trước để Quý Thầy biết nếu muốn đọc trên trang này thì xin hoan hỷ đăng ký thành viên và gửi email về hộp thư : chuakhainguyen@gmail.com và cho con biết Pháp Danh và giới Phẩm đã thọ cũng như đang ở trụ xứ nào để con tiện nhận biết có thể gửi mật khẩu lại để các Quý Thầy tiện cho việc nghiên cứu đọc tụng về sau ạ. 


Con xin được kính bạch như vậy, cúi xin Quý Thầy hoan hỷ ủng hộ chúng con trên con đường hoằng dương chính Pháp nhằm tiện lợi cho việc nghiên cứu và học tập cho Quý Thầy và Quý Liên Hữu Phật tử gần xa.


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu