Học Đạo Đức

Học Đạo Đức

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

6538

Học Đạo Đức

Đánh giá: 7.7/10 từ 32 lượt

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM


                 SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊNH


                                 SOẠN TẬP


HỌC ĐẠO ĐỨC


  NGHI LỄ DÀNH CHO KHOÁ TU MÙA HÈ


KHOÁ TU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ


ĐẠO TRÀNG TỊNH TÔNG HỌC HỘI VIỆT NAM


   NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC


                HÀ NỘI - PL.2564 - DL. 2020


 


Mở đầu:


PHẦN NGHI LỄ


HỌC ĐẠO ĐỨC


CHƯƠNG I


LỜI PHẬT DẠY:


CHƯƠNG II


BIẾT ƠN CHA MẸ 


CHƯƠNG III


TU HỌC ĐẠO ĐỨC


CHƯƠNG IV


ÂN NẶNG QUỐC GIA


CHƯƠNG V


LẬP CHÍ THÀNH TÀI


CHƯƠNG VI


LỰA CHỌN VIỆC LÀM


CHƯƠNG VII


HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG


CHƯƠNG VIII


LÒNG TỪ TRẢI KHẮP


CHƯƠNG IX


HƯỚNG TÂM HỌC ĐẠO


CHƯƠNG X


XẢ BỎ TÀI VẬT


CHƯƠNG XI


BÁO HIẾU TỔ TIÊN


CHƯƠNG XII


NHẸ GÓT VỀ TÂY


                                         LỜI GIỚI THIỆU


Đức Phật xuất thế độ sinh, bốn mươi chín năm ứng cơ thị hiện thuyết pháp giáo hoá, có tới tám vạn bốn ngàn pháp môn, tuỳ theo căn tính của chúng sinh mà thụ nhận. Pháp môn tuy nhiều nhưng không ra ngoài ba môn học Giới - Định - Tuệ. Trong ba môn học ấy Kinh tạng nhiếp về Định, Luật tạng nhiếp về Giới, Luận tạng nhiếp về Tuệ. Hành giả nương vào tam tạng thánh điển của Phật mà tu, mà sửa mình thì sẽ chứng được tam minh, lục thông nhẫn đến quả vị Vô thượng Bồ đề.


          Phật giáo kể từ khi du nhập vào Việt Nam, trên hai nghìn năm lịch sử, luôn đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm hoạt động “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội” và lý tưởng “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng Chư Phật”. Trong những năm gần đây, dưới sự dấn thân hành đạo của Chư tôn đức Giáo phẩm, khiến cho đạo pháp ngày càng phát triển, làm hưng long chốn tùng lâm Phật địa; trong sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh cao cả ấy, có sự đóng góp không nhỏ của các Tăng Ni trẻ, với tâm nguyện thiết tha “Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh”, ngày đêm sam học, luôn lấy Giới - Định - Tuệ làm kim chỉ nam cho bước đường tu tập. Tinh tiến như thế, trước là độ mình sau là tấm gương sáng để mọi người soi chung, âu cũng là bản hoài của mười phương ba đời Chư Phật vậy.


          Cách đây không lâu, có một vị Tăng là học trò cũ của tôi đem đến một quyển sách có nhan đề “Học Đạo Đức” thỉnh tôi xem qua và cho lời giảo chính. Tuy tôi tuổi cao, sức yếu nhưng vì muốn khích lệ, động viên cho những Tăng Ni hậu học dấn thân trên bước đường Hoằng pháp lợi sinh, trang nghiêm giáo hội. Sau khi đọc, Tôi thấy đây chính là một quyển sách hay, có ý nghĩa rất sâu sắc và mang tính giáo dục lớn; đặc biệt là giáo dục cho giới trẻ.


          Quyển sách tuy không lớn, không dày, không đồ sộ chỉ vỏn vẹn chưa đến 60 trang nhưng chứa đầy ý nghĩa về đạo đức, đặc biệt là tính nhân văn; mỗi câu, mỗi chữ rất chặt chẽ, xúc tích và phù hợp với Thánh giáo cũng như thế học. Tôi nghĩ, nếu đem quyển sách này áp dụng vào cuộc sống, đặc biệt là giới trẻ, nếu đọc tụng hành trì theo chắc chắn sẽ đem lại lợi ích to lớn chẳng thể nghĩ bàn, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp cải đổi vận mệnh, thay đổi bản thân, tạo nên một lối sống lành mạnh, nhằm xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc đồng thời cũng góp phần làm cho đất nước và nhân loại ngày càng thêm tốt đẹp.


          Chính vì những lợi ích như thế, cho nên Tôi chẳng quản tuổi cao sức yếu, đặc biệt có vài lời giới thiệu tới chư Tôn đức, các học giả, thiện hữu tri thức quyển sách quý này, với mong muốn các quý vị sẽ tư duy đọc tụng, đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, nhằm đem lại những lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng nhân loại ngày càng văn minh hơn, tốt đẹp hơn.


                 Trọng Hạ: Tổ Đình Viên Minh trân trọng giới thiệu


                                                               Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN


                                Đại lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ


 


     
Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu