Chú Đại Bi

Chú Đại Bi

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

7410

Chú Đại Bi

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

 Chú Đại Bi


 18/07/2013  1. Lê Tự Hỷ, một lần nữa, đã có sự đóng góp to lớn trong việc làm sáng tỏ Phật Pháp khi với những nghiên cứu đối chiếu phức tạp của những bản tiếng Phạn đã giúp Phật tử Việt Nam ta từ nay có thể đọc đúng âm và hiểu nghĩa Chú Đại Bi! Xin tán thán công đức của GS thật nhiều. BBT


  Về Bản Phạn Văn Và Ý Nghĩa Của Chú Đại Bi                                                                                    


Lê Tự Hỷ


            Chú Đại Bi nguyên bằng tiếng Phạn, đã được phiên âm ra chữ Hán, Nhật, Hàn, Tây tạng….  Phật tử Việt Nam trì tụng Chú Đại Bi từ xưa đến nay gồm 84 câu với 415 chữ là người Việt chúng ta đọc theo âm Hán Việt của bản Chú Đại Bi chữ Hán rất gần y hệt như bản do ngài Tôn Pháp (Bhagavaddharma, Dà Phạm Đạt Ma) phiên âm từ chữ Phạn ra chữ Hán và bản của ngài Bất Không Kim Cương (Amoghavajra) bằng ký tự  Siddham. Bản này là bản được phổ biến rộng rãi nhất theo truyền thống Phật giáo Đại thừa ở Đông Á. 


          Đọc theo âm Hán Việt ấy, Phật tử Việt Nam chúng ta sẽ không thể hiểu một chút gì về ý nghĩa của chú Đại Bi vì là đọc theo phiên âm của phiên âm nên lệch khá xa âm tiếng Phạn ban đầu.


         Đã từ rất lâu, bản Phạn văn nguyên thủy của Chú Đại Bi đã bị mất.Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng tìm những bản Phạn văn được các nhà Phật học khôi phục lại của Chú Đại Bi, để đúc kết chọn ra một bản tiếng Phạn của Chú Đại Bi hợp cú pháp, đúng ngữ nghĩa (đối với chúng tôi). Chúng tôi  sẽ giải thích ý nghĩa của Chú Đại Bi qua từng câu của bản tiếng Phạn ấy. Và chúng tôi phiên bản tiếng Phạn ấy ra tiếng Việt để có một bàn chú Đại Bi bằng tiếng Việt mà khi người Việt đọc lên thì nghe rất gần giống với âm tiếng Phạn hơn là đọc theo âm Hán Việt của bản chữ Hán.


         Bài nầy gồm các phần như sau :


        Phần I. Nguồn Gốc và Diệu Dụng của Chú Đại Bi


        Phần II. Bản Chữ Phạn và Ý nghĩa của Chú Đại Bi- Bản phiên âm trực tiếp từ Phạn ra Việt


       Phần  III. Một số bản Chú Đại Bi và Ý nghĩa được nhiều người quan tâm 


       Nhận xét kết thúc


       Chúng tôi hy vọng toàn bộ bài viết này là lý thú đối với những độc giả biết ít nhiều tiếng Phạn, còn với những vị chưa biết tiếng Phạn thì có thể chỉ đọc các phần : Phần I, và  A1, A 2, A 3, B2, và B3 trong  Phần II là đạt yêu cầu.


                             


 


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu