Học Đạo Đức

Chương 8 - Lòng từ trải khắp

trước
tiếp

                             CHƯƠNG VIII

                  LÒNG TỪ TRẢI KHẮP

             Làm người phải, sống có “Tâm”

              Làm người phải, sống có “Đức”

              Tâm là gốc, Đức là cành

              Tâm, Đức thành, gọi bậc Trí.

 

             Là bậc Trí, sống khoan dung

              Sống nhân từ, và đức hạnh

              Biết yêu thương, đến mọi người

              Giúp mọi loài, được hạnh phúc.

 

             Người có Tài, cần vị tha

              Sống khoan hoà, không vị kỷ

              Thường hoan hỷ, làm điều thiện

              Được như vậy, sẽ bình an.

 

              Khi giúp người, không cầu báo

              Khi giúp vật, chẳng cầu ơn

              Người giúp ta, ta phải báo

              Vật giúp ta, ta phải đền.

              Đối với mình, luôn răn nhắc

              Đối với người, sống vị tha

              Đối với vật, phải từ bi

              Tham-sân-si, là việc ác.

 

              Ác không theo, thiện gắng làm

             Chăm giúp người, chăm giúp vật

             Đối mọi loài, sống bình đẳng

              Trải yêu thương, cho rộng khắp.

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.