Học Đạo Đức

Chương 7 - Hướng đến thành công

trước
tiếp

                            CHƯƠNG VII

               HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG

             

              Người xưa dạy, ta phải nhớ

              Việc không khó, nếu chí bền

              Dù dời non, hay lấp biển

              Nếu có chí, ắt thành công.

 

            Nếu một khi, có vấp ngã

            Hãy đứng lên, đừng nản chí

            Phải bước đi, về phía trước

            Nếu không dừng, sẽ đến đích.

 

            Đi ngày đàng, học sàng khôn

            Học điều hay, làm việc tốt

            Người thành công, ta cũng vậy

            Không bỏ cuộc, ắt làm nên.

 

            Miện vinh quang, luôn toả sáng

            Đón người tài, đợi người đức

            Ta gắng sức, sẽ thành công

            Khéo vun trồng, được hái quả.

 

            Dù vất vả, dù gian lao

            Việc thanh cao, nên phải gắng

            Nếu không gắng, thì thất bại

            Ta cố gắng, sẽ thành công.

 

 

 

            Việc thành công, do người nghĩ

            Không suy bì, không mặc cảm

            Lòng ta an, tâm ta đủ

            Không chấp thủ, đó thành công.

 

            Người thành công, không phiền não

            Không tự cao, không tự mãn

            Sống chan hoà, sống bao dung

            Sống thuỷ chung, không bội ước.

 

            Người thành công, sống có tình

            Lo cho bạn, trọng nhân nghĩa

            Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ

            Chớ lợi mình, mà hại người.

 

            Nghĩ điều lành, làm điều thiện

            Chí rộng lớn, vì quốc gia

            Hướng ra xa, khắp mọi loài

            Ấy gọi là, người thành công.

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.