Học Đạo Đức

Chương 10 - Xả bỏ tài vật

trước
tiếp

                             CHƯƠNG X

                    XẢ BỎ TÀI VẬT

 

            Người thành công, không vọng chấp

           Nếu vọng chấp, sẽ khổ đau

           Rõ trước sau, đều là giả

           Mượn cái giả, để hiện chân.

 

           Vật ngoài thân, đừng chấp trước

           Giống như nước, sẽ cạn đi

           Cho tới khi, không còn thấy

           Như đám mây, qua bầu trời.

 

           Phật dạy đời, nên buông xả

           Xả tài vật, xả lòng tham

           Xả đam mê, buông sở thích

           Xả thành tích, buông sự nghiệp.

 

           Trao cho con, dạy cho cháu

           Biết lo toan, biết điều hành

           Biết việc rành, biết phát thu

           Ta nên tu, cầu giải thoát.

 

              Hạnh Bồ Tát, thường xả ly

              Đạo từ bi, ban trải khắp

              Ta sắp xếp, lại thời gian

              Bớt lo toan, chăm việc chính.

 

              Ta tuổi cao, ta sẽ yếu

              Khi tuổi già, ta sẽ bệnh

              Nếu ta bệnh, ta sẽ chết

              Nếu ta chết, đem được gì?

 

              Biết thế thì, nên buông bỏ

              Cầu giải thoát, cầu ngộ tâm

              Không mê lầm, trong nẻo ác

          Không tạo tác, nghiệp khổ đau.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.