Học Đạo Đức

Chương 1 - Lời Phật dạy

trước
tiếp

                CHƯƠNG THỨ NHẤT

                   LỜI PHẬT DẠY:

                            

Đấng Đại Giác, Thế Tôn dạy:

Được thân người, là việc khó

Nay được rồi, phải gìn giữ

Nếu để mất, khó được lại.

 

Lời Phật dạy, đúng không sai

Nếu có ai, tin hiểu được

Thì người đó, có duyên lành

Gắng tu thân, chăm làm thiện.

        

Nếu làm thiện, sẽ được phúc

Giúp đỡ người, phúc tăng thêm

Gia sự hưng, tài lộc vượng

Thọ mạng lâu, không tật bệnh.

 

Sống ở đời, chớ làm ác

Nếu làm ác, thọ khổ lâu

Tâm ưu sầu, luôn phiền muộn

Sống không vui, chết đọa lạc.

Lời Phật dạy, thật không sai

Nếu có ai, chăm làm thiện

Sẽ được phúc, sinh Trời Người

Nếu làm ác, chịu khổ đau.

 

Vậy nên khuyên, hết tất cả

Không luận già, hay còn trẻ

Gắng tu tâm, giữ ý thiện

Không sát sinh, không trộm cắp

Không tà dâm, không uống rượu

Không nói dối, không thêu dệt

Không đôi chiều, không ác khẩu

Không tham lam, không giận dữ

Không si mê, là việc thiện.

 

Thường dùng trí, để quán soi

Thiện nên làm, ác thì bỏ

Người đạo đức, ắt tu theo

Mãi về sau, được an lạc.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.