Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 2014 MP3 (508 tập) – HT Tịnh Không

Nghe và tải bản dịch

trước
tiếp

  •  

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Word  – Pdf 

Hiện tại các tập được dịch gồm tập 001->102,104,106 166, 167, 171, 173, 174, 304->312, 316->327, 329-332, 334, 379, 394, 501-508, và thêm file Trích Lục bấm vào đây

Youtube Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 001-101

Youtube Phẩm 24, Phẩm 47, Phẩm 48: tập 101,102,104,106 , tập 304->319, 379, 394 và tập 502->508 (Thầy Thích Thiện Trang đang dịch) website: https://quenhacuclac.com/khoachu2014

Youtube Phẩm 6 – Bắt đầu từ tập 166->172 (còn tiếp đang dịch – Tịnh Thất Quan Âm )

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 4 – năm 2014 MP3 – Tập 001-101

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 4 – năm 2014 (166->171, 173, 174, 304-319, 316-327, 329-332, 334, 379, 394, 501-508)

PHẨM TẬP (YOUTUBE) AUDIO EBOOK
PHẨM 2: Đức Tuân Phổ Hiền 101 mp3 Word
102 mp3 Word
103    
104 mp3 Word
105    
106 mp3 Word
107    
108    
109    
110    
       
Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện 166 mp3 Word
167 mp3 Word
168 mp3 Word
169 mp3 Word
170 mp3 Word
  171 mp3 Word
172 chưa dịch 172 mp3 Word
173 (chỉ có file word) 173 mp3 Word
174 (chỉ có file word) 174 mp3 Word
       
Phẩm 24 – Ba Bậc Vãng Sanh 304 mp3 Word
305 mp3 Word
306 mp3 Word
307 mp3 Word
308 mp3 Word
309 mp3 Word
310 mp3 Word
311 mp3 Word
312 mp3 Word
313 mp3 Word
  314 mp3 Word
  315 mp3 Word
  316 mp3 Word
  317 mp3 Word
  318 mp3 Word
  319 mp3 Word
  320 (chỉ có file word) mp3 Word
  321 (chỉ có file word) mp3 Word
  322 (chỉ có file word) mp3 Word
  323 (chỉ có file word) mp3 Word
  324 (chỉ có file word) mp3 Word
  325 (chỉ có file word) mp3 Word
  326 (chỉ có file word) mp3 Word
  327 (chỉ có file word) mp3 Word
       
  329 (chỉ có file word) mp3 Word
  330 (chỉ có file word) mp3 Word
  331 (chỉ có file word) mp3 Word
  332 (chỉ có file word) mp3 Word
       
  334 (chỉ có file word) mp3 Word
       
Phẩm 32: Thọ Mạng Và Niềm Vui Vô Cực 379 mp3 Word
       
Phẩm 33: Khuyên Nhủ Dặn Bảo Sách Tấn 394 mp3 Word
Phẩm 43:
Không Phải Là Tiểu Thừa
479  mp3 doc , pdf
  501 (chỉ có file word) mp3 Word
       
Phẩm 47 502 mp3 Word
503 mp3 Word
504 mp3 Word
505 mp3 Word
       
Phẩm 48 506 mp3 Word
507 mp3 Word
508 mp3 Word

 

MP3 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 – 1 lần các tập gồm: 001-100, 101, 102, 104, 106, 166->171, 304->319, 379, 394, 502->508 full 8.36GB tải về


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter