Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

4. Đại Sư Pháp Chiếu (747-821)

trước
tiếp

 Pháp Tướng  Ngũ Đài Trúc Lâm – Pháp Chiếu Đại Sư

Tịnh Độ Tứ Tổ – Ngũ Đài Trúc Lâm – Pháp Chiếu Đại Sư

4. Đại Sư Pháp Chiếu (747-821): là bậc cao Tăng nhà Đường, vì kính mộ ngài Huệ Viễn Đại Sư nên đến Lô Sơn tu học Niệm Phật Tam Muội. Năm Đại Lịch thứ nhất đời Đường, Ngài đến Di Đà Đài phát nguyện mỗi cửu tuần trong mùa hạ chuyên cần tu trì Ban Chu Tam Muội, cũng trong năm đó Ngài thọ Ngũ Hội Niệm Phật.

 

Sau đó Ngài đến chùa Vân Phong ở núi Hành Sơn tu hành, rồi đi đến chùa Hồ Đông. Năm Đại Lịch thứ 5, Đại sư đến chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài, sáng lập Ngũ Hội Niệm Phật, lợi dung âm thanh biến hóa của câu niệm Phật nhanh chậm, cao thấp để biểu đạt cảm giác niệm Phật được an lạc và niệm phật là việc làm cấp thiết trong đời. Ngài soạn sách Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh Quán Hành Nghi và Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi Tán, để hoằng dương Tịnh Độ Tông.

 

Đại Sư sau đó ở tại Chùa Phật Quang núi Ngũ Đài, được Bồ Tát Văn Thù khai thị chỉ dạy cho Pháp môn Niệm Phật cầu được vãng sanh Tây Phương. Từ đó về sau, Đại sư chuyên tâm niệm Phật và mở nhiều đạo tràng niệm Phật, từ Ngũ Đài Sơn cho đến Trường An, từ dân gian cho đến hoàng cung, tín chúng theo Ngài niệm Phật nhiều không kể xiết, hóa độ cho vô số người. Sau khi Ngài viên tịch được triều đình phong tặng đức hiệu Đại Ngộ Hòa Thượng.

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter