Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

3. Đại Sư Thừa Viễn (712-802)

trước
tiếp

Pháp Tướng Nam Nhạc Di Đà – Thừa Viễn Đại Sư 

Tịnh Độ Tam Tổ – Nam Nhạc Di Đà – Thừa Viễn Đại Sư

3. Đại Sư Thừa Viễn (712-802): người xứ Cẩm Dương, Hán Châu, Tứ Xuyên, là bậc đại sư danh tiếng của Phật Giáo đời Đường, là môn hạ của ngài Huệ Chân núi Ngọc Tuyền thuộc Tông Thiên Đài. Lúc mới xuất gia, Ngài theo học với Bảo Đường Tông Xứ Tịch Đại Sư. Sau đến học với ngài Trí Sân ở Tư Châu, rồi đến Kinh Châu tham học với ngài Huệ Chân ở chùa Ngọc Tuyền và được ngài Huệ Chân dạy lên núi Hành Sơn tu hành khổ hạnh. Sau khi tu hành khổ hạnh, Ngài nghe danh ngài Đại Nhựt Từ Mẫn ở Quảng Châu, liền đến cầu xin học Kinh Vô Lượng Thọ và Niệm Phật Tam Muội.

 

Sau đó Ngài trở về Hành Sơn hoằng hóa. Ban sơ Ngài tu thiền ở hang núi tại phía tây nam của Hành Sơn, Ngài lập nguyện khổ hạnh, tùy theo căn cơ chúng sanh mà chỉ dạy Thiền hoặc Tịnh. Ngài thường y theo tinh thần nhất tâm niệm Phật trong Kinh Ban Chu Tam Muội để dạy chúng, khuyến hóa mọi người niệm Phật, đồ chúng đông đến hàng vạn. về sau vua Đường Đại Tông sắc tứ cho đạo tràng của Ngài là Ban Chu Đạo Tràng, vua Đường Đức Tông ban bảng hiệu là Di Đà Tự, tức là tiền thân của chùa Hành Sơn Chúc Thánh sau này. Ngài viên tịch vào năm Trinh Nguyên thứ 18 đời nhà Đường, trụ thế 90 năm.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter