Lòng thương yêu sự sống

17. Làm Ðiều Nhân Con Vinh Hiển

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

LÀM ĐIỀU NHÂN CON VINH HIỂN

Vào dịp tiết Lập Xuân, Uông Lương Bân gọi ông lão bộc đến hỏi:

“Ông mua ốc đồng được mấy pao vậy?” 

– Thưa ông chủ, dạ mua được hai trăm pao.

“Thế có mua được chim không?”

– Thưa ông, dạ mua được hơn sáu mươi con.

“Có đủ tiền không?”

– Dạ đủ, thưa ông.

Uông Lương Bân, xưa nay chưa bao giờ phung phí một đồng nào. Ông sống đạm bạc và giản dị. Có thể nói tiền bạc của ông hầu hết đều mua động vật để phóng sinh.

Một hôm, đến ngày lễ mừng sinh nhật, các học trò của ông chuẩn bị tổ chức một bừa tiệc chúc thọ ông. Khi hay tin ấy, ông liền gọi họ đến nghiêm nét mặt nói: “Nếu các người có lòng kính mến ta thì dùng tiền chi phí cho việc sát sinh đãi tiệc sao bằng lấy tiền ấy mua thú vật để phóng sinh. Và đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà các người có thể biếu tặng cho ta.”

Nghe nói vậy, các môn sinh của ông ai nấy đều rất cảm động và họ đã y theo đó mà thực hiện. Vì thế trong năm này, số động vật mà ông phóng sinh so với năm trước tăng nhiều hơn gấp bội.

Vài năm sau, một người hàng xóm có một con trâu quá già không còn làm việc được nữa. Ông định đem bán nó cho lò thịt. Con trâu biết nó sẽ bị giết cho nên đã tìm cách thoát ly khỏi chủ của nó và chạy thẳng đến nhà Uông Lương Bân. Nó quỳ mọp xuống đất trước mặt, và cầu xin ông cứu giúp mạng sống cho nó.

Thấy cảnh tượng đáng thương ấy, ông Uông đã xuất ra một số tiền mua con trâu đem về nuôi và chăm sóc nó cho đến suốt đời.

Mặc dù không khuyên bảo, con cái thường hay nhanh chóng bắt chước việc làm của cha mẹ. Ông Uông có lòng tốt giúp đỡ mọi người, mấy đứa con cũng noi gương làm theo ông. Ông luôn luôn tích cực làm việc, các con ông cũng chăm chỉ học hành. Chúng vâng lời cha mẹ và một cậu con trai ông đã nổ lực đèn sách thi đậu làm quan to trong triều đình, mang lại vinh hiển cho toàn cả họ tộc.

Uông Lương Bân đã sống trường thọan lành, và hạnh phúc. Khi chết, ông không hề đau đớn một tí nào mà nhẹ nhàng thanh thản giống như một và lão Tăng nhập định.
 
 

A HAPPY MAN

One day in spring, Wang Liangpin called his servant to him:

“How many pounds of snails did you buy?”

“200 pounds, sir.”

“Did you buy birds?” 

“Yes, sir, over 60.”

“Did you have enough money?” 

“Yes, sir.” 

Wang never spent much money on himself. He was frugal and lived simply. He spent most of his money buying animals to set free.

On his birthday, his students wanted to give him a party. When he found out, he told them, “If you respect me, use the money for the party to buy animals to set free. That would be the best possible birthday gift you could get me.”

His students were touched, and did as he said All in all, that year he released twice as many animals as usual.

A few years later, one of his neighbors had a water buffalo that was too old to work. He was going to sell it to a butcher. The buffalo must have known what was up, because it got away from its master and ran straight to Wang Liangpin. It knelt down in front of him, begging for its life.

Wang got together enough money to buy it, and took care of it for the rest of its life.

Children learn very quickly from their parents, even without being told. Wang was always kind to others, so his children learned to be kind, too. Wang always did all his work carefully, so his children did their schoolwork carefully. They obeyed their father and mother, and his son worked so hard that he won a very high position in the government, bringing honor and glory to the whole family.

Wang Liangpin lived a long, peaceful, happy life, and died without any pain or discomfort. When he died, he looked as calm and settled as a monk sitting down to meditate.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.