Lòng thương yêu sự sống

08. Ăn Chay Thoát khỏi Ách Nạn

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

Ăn Chay Thoát khỏi Ách Nạn

Vào đời nhà Minh (1368-1661) ở Trung Hoa có một Phật tử tên Vương Thành, thường ngày hay làm phước giúp đỡ mọi người; nhất là những trẻ mồ côi và nghèo khổ.

Cư sĩ tụng kinh niệm Phật mỗi ngày. Nói chung, cư sĩ là một Phật tử rất thuần thành. Nhưng rất tiếc vì một vài lý docư sĩ đã không giữ được giới không sát sinh và thường ăn mặn.

Ông sống gặp thời nhiễu nhương. Thiên hạ chịu nhiều cảnh thiên tai, nạn trộm cướp hoành hành khắp nơi trong nước. Lòng cư sĩ Vương xót xa lo lắngNghe đồn tại một hang động có một vị Hòa Thượng tu hành đắc đạo, có thể biết chuyện quá khứ và tương lai. Ðại sư cũng thấu triệt lý thuyết gây nhân và chịu quả của Phật Giáo. Mặc dù đường xa và nguy hiểm, Vương cư sĩ quyết tâm muốn đến đó gặp Ngài để tham vấn.

Sau cùng, trải qua nhiều khó khăn gian khổ, ông ta đã tới được động tu của vị Tăng. Lúc gặp hòa thượng, ông thưa: “Kính bạch tôn đức, hiện nay xã hội đang bị trộm cướp, đạo tặc tung hoành. Dân chúng bị đàn áp cướp bóc bởi những người mang vũ khí đó. Chúng con không biết làm sao bảo vệ cuộc sống bình an. Chúng con đang bị chìm đắm trong biển khổ của tai ương, thảm họa. Chúng con ngưỡng mong tôn sư mở lòng từ bi giang tay cứu độ sinh linh”.

Hòa thượng mỉm cười hỏi: “Phải chăng ông là Vương Thành?”

Vương hoảng kinh đáp: “Ðệ tử chính là Vương Thành đây nhưng làm sao hòa thượng biết tên con?

Hòa thượng đáp: “Nếu ông không thể giữ giới ăn chay thì có hỏi việc gì cũng vô ích thôi”.

Vương lại hỏi nữa nhưng vị đại sư vẫn không trả lời. Sau đó, Vương trở về nhà và suy nghĩ đến điều mà hòa thượng đã dạy bảo. Từ đó, ông ta quyết tâm chấm dứt việc ăn thịt các thú vật chết.

Ít năm sau Vương trở lại động tu của vị đại sư. Gặp lại ông, hòa thượng cười bảo: “Khá tiến bộ đấy! Nay ông đã liễu đạo, tâm ông đã thấm nhuần giáo lý Từ Bi”.

“Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại dối trá đảo điên. Bọn đạo tặc lộng hành khắp bốn phương. Chỉ có những ai giữ giới không sát sinh mới sống trong hòa bình an lạc. Ðây là luật vay trả trong vũ trụ”.

Nói xong, hòa thượng nhắm mắt tiếp tục thiền định.

Vương Thành trở về nhà tích cực thuyết giảng cho mọi người hiểu rằng không ai sát sanh hại vật mà có thể mong sống trong an lạc. Bởi vì người gây nhân giết chóc sẽ gặt quả giết chóc.

Cho dù các bạn làm điều thiện, nhưng các bạn ăn thịt, các bạn phải chịu trách nhiệm về những con vật bị giết chết, thì không bao giờ có được sự an lạc chân chính. Muốn có an lạc, bạn phải tạo sự an lạc, chứ không phải tạo khổ đau cho mọi chúng sanhPhương cách tốt nhất để thực hiện điều đó là chúng ta nên tôn trọng sự sống của mọi loài và luôn luôn ăn chay.
 
 

Mercy Begins At The Dinner Table

During the Ming dynasty, (1368-1661) in China, a Buddhist called Wang Ch’eng was always willing to help others, especially orphans and the poor. 

Every day Wang chanted Buddhist sutras, or scripture. In general, he was very pious, but for some reason, there was one rule of Buddhism he did not obey: he was not a vegetarian.

 He lived during a bad period. There were many disasters. Bandits and outlaws roamed the country. Wang was worried. He heard that a monk living in a cave practiced Buddhism so hard that he could tell the past and the future. He knew the causes of present conditions and the effects the future would bring. Wang decided to visit him for instruction, even though the way was long and dangerous.

Finally, after many difficulties, Wang reached the monk’s cave. He addressed the monk. “Your heavenly honor, the world today is full of bandits and outlaws. The people are oppressed by those bearing weapons. We do not know how to keep living. We living creatures are drowning in a sea of disasters. We call upon you, sir, to show mercy by giving us a hand and helping us survive.”

The monk smiled. “You are Wang Ch’eng, aren’t you?” 

Wang was startled. “Yes, sir, but how could you know my name? What is your honor’s instruction?”

“If you cannot be a vegetarian, you’re just wasting our time with these questions.”

Wang continued asking questions, but the monk had no more to say to him, so Wang had to go home and think over what he had learned. He decided that he really did have to stop eating the carcasses of dead animals.

Several years later, Wang presented himself at the cave again. When the monk saw him, he laughed. “That’s more like it! You have understood, and you have finally taken the teachings of mercy to heart.”

“We live in treacherous times. The country is full of bandits. Only those who do not kill may live in peace. This is the balance of the universe.”

With that, the monk closed his eyes and continued his meditation.

Wang Ch’eng returned home to tell everybody that nobody who kills any living creature can hope for peace, because killing causes killing.

If you eat meat, you are responsible for many deaths, so even if you do good deeds, you cannot enjoy true peace. To enjoy peace, you have to earn it by creating peace, not suffering. The best way to do that is to respect all life and eat only vegetarian food.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.