Lòng thương yêu sự sống

02. Thoát Chết Nhờ Phóng Sinh

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

THOÁT CHẾT NHỜ PHÓNG SINH

Tên thực của đại sư Vĩnh Minh là Diên Thọ, và sau khi ngài viên tịchmọi người đều gọi ngài là Thiền Sư Vĩnh Minh, vì ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Trước khi rời cuộc sống thế tục và trở thành một nhà sư, vào lúc hai mươi tuổi, ngài là một viên quan giữ kho tại huyện Diên Khánh gần Hàng ChâuHằng ngày, thấy cá, tôm bị người ta bắt giết hại để nấu ăn, ngài xót thương nên đã dùng tiền trong ngân khố mua, rồi mang chúng ra thả phóng sinh ở bờ sông.

Rất tiếc, vì tiền đó không phải của ngài, cho nên cuối cùng ngài bị quan phủ bắt giam vào ngục.

Viên quan chấp pháp không tin rằng ngài đã dùng số tiền nói trên để mua loài vật phóng sinh. Ông kết tội ngài đã xâm phạm tiền công quỹ. Ðây là một tội rất nặng. Vào thời đó, sự trừng phạt là chặt đầu – tội nhân được mang ra trước công chúng để mọi người có thể những thấy đầu của y bị chém đứt với thanh gươm lớn. Những ai chứng kiến cảnh xử trảm rùng rợn này đều vô cùng khiếp đảm!

Khi ấy, nhà vua biết ngài lâu nay vốn có lòng từ bi từng phóng sinh rất nhiều thú vật. Có thể ngài đã lấy tiền công quỹ để mua các sinh vật đó. Nhà vua truyền lệnh cho viên quan chấp pháp để ý xem lúc đem ra hành quyết ngài có lời nói và hành động cử chỉ như thế nào. Thế rồi, lúc bị lôi ra để thọ án tử hìnhthần sắc của ngài vẫn thản nhiên, Ngài không có một chút gì sợ hãi cái chết. Thực vậy, ngài tỏ vẻ rất ung dung tự tại và an lạc. Viên quan chấp pháp chưa từng thấy một sự việc nào kỳ lạ như vậy! Ông hết sức kính trọng và hỏi: “Những tội nhân khác lúc sắp chết đều run sợ và kêu khóc. Từ trước nay, tôi chưa bao giờ thấy ai bình tĩnh như ông. Tại sao ông có thể thản nhiên như thế? Ông có biết ông sắp bị hành quyết vì tội xâm phạm tiền công quỹ không?” 

Ðại sư đáp: “Vâng, tôi đã lấy tiền trong kho, nhưng không phải dùng tiêu pha việc riêng cho tôi, mà là để mua thú vật phóng sinh. Thế thì có việc gì tôi phải sợ hãi? Ngay khi tôi vừa bị ông xử trảm lấy đầu, tôi có thể được sinh về thế giới Tịnh Ðộ của đức Phật A Di Ðà. Thử hỏi còn gì giải thoát cho bằng? Tôi ước nguyện được như vậy!” 

Các viên quan thực thi cuộc hành quyết khi nghe đại sư nói vậy, họ biết rằng ngài vô tội. Họ khâm phục đức tánh ngay thẳng và hạnh nhẫn nhục vô úy của ngài. Cuối cùng họ ra lệnh cho tên đao phủ tha tội chết và phóng thích cho đại sư

Vài năm sau, lúc ba mươi tuổi, ngài xuất gia đi tu, và trở thành một và Tăng rất đạo hạnh! Ngài cởi bỏ tất cả mọi phiền não thế gianCuối cùng, ngài đắc thánh quả và đã viết một số kinh sách Phật Giáo quan trọng. Khi ngài viên tịch vào năm 975 tây lịch lúc 72 tuổi, đức Phật A Di Ðà đã phóng quang tiếp dẫn ngài về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
 
 

The man who didn’t mind being executed

The real name of the Master Yungming was Yenshou, and after he died, everyone calls him Master Yungming because he lived in the Yungming Temple of Hangchou in China.

Before he left the householder’s life to become a monk, and when he was in his twenties, he was an official in the treasury of Yuhang county near Hangchou. He felt sorry for fishes and shrimps that had been caught to be eaten, so sometimes he took money out of the treasury to buy them.

Then he took them to the shore and release them. 

Unfortunately, that wasn’t his money, and finally he got caught. He was thrown in jail. 

The judge didn’t believe he was spending the money to set little animals free. He convicted Wang of stealing government money. This is a very serious crime. In those days, the punishment was beheading – the convict was dragged out to a public place where everybody could watch and his head was chopped off with a big sword. Those who saw this horrifying punishment were always scared! 

The king knew that he was a very kind man and released a lot of little animals. Maybe he bought the animals with government money. He told the officials at the execution to observe his words and deeds very carefully. When he was dragged out to get his head chopped off, he did not seem frightened at all. 

He was not even nervous. In fact, he seemed to be very relaxed and cheerful. The executioner had never seen anything like this! He very respectfully asked him, “All the other convicts I’ve ever beheaded have trembled and cried. I have never seen anyone like you before. How can you be so calm? You’re about to be killed for using the government’s money, you know.”

He answered, “Yes, I did use the government’s money, but I didn’t spend any of it on myself. I used it to buy animals and set them free. So what is there for me to be afraid of? As soon as you chop off my head, I can go to the Pure Land of Amitabha. Isn’t that wonderful? I can hardly wait!” 

When the officials in charge of the execution heard that, they knew that he was honest. They admired his integrity and his calm bravery. They told the executioner to let him go, and pardoned him. 

 A few years later, when he was thirty, he became a monk, and a very good monk he was! He let go off all his petty worries. He achieved enlightened and wrote several important books. When he died in 975 AD at the age of 72, Amitabha came to take him to the Pure Land.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter