Lòng thương yêu sự sống

01.Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu 

Trời quang mây tạnh, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Ðức Phật trên đường đi vào rừng bỗng gặp thấy một con chim ưng to lớn đang đuổi theo một con chim bồ câuNhận biết chim ưng đang sà xuống để chụp bắt mình, chim bồ câu gặp Ðức Phật, nó bay nhanh tới đậu bên cạnh Ngài để lánh nạn. Ðức Phật liền bảo vệ che chở cho nó khỏi bị chim ưng tấn công. 

 Chim ưng bèn xếp cánh đáp xuống đậu ở một cành cây và nói: “Ngài thương muốn cứu sống bồ câu, chẳng lẽ để cho tôi chết đói. Như vậy là Ngài không tốt”.

Ðức Phật từ bi hỏi: “Ngươi cần gì để no lòng, ta sẵn sàng cung cấp cho ngươi”. 

Chim ưng liền đáp: “Tôi muốn ăn thịt”. 

 Ðức Phật liền rút ra một con dao, thản nhiên cắt thịt nơi cánh tay của mình. Ngài trao thịt cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít không bằng thịt bồ câu. Do đó, Ðức Phật lại xẻo thêm thịt nơi cánh tay của Ngài, nhưng khi Ngài cắt tận đến xương thì không còn thịt nữa. Cuối cùng Ngài phải cắt hết tất cả thịt nơi cánh tay của Ngài nhưng vẫn không làm sao cân đủ nặng bằng thịt bồ câu

 Chim ưng hỏi Ðức Phật: “Ngài có hối tiếc khi cắt thịt hủy hoại cánh tay của Ngài không?” 

Ðức Phật trả lời: “Ta không có một chút gì hối hận vì hạnh nguyện của Ta là cứu độ tất cả mọi chúng sanh thì một ít thịt nơi cánh tay ta có gì là đáng tiếc?” 

Chim ưng nhạo báng tỏ bày: “Ngài nói nghe đạo đức quá mà không biết có thực tâm không”

Ðức Phật liền đáp: “Nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành thì mong thịt cắt khỏi cánh tay ta sẽ liền lại như trước”. Ðức Phật phát lời thề nguyền vừa xong, thịt cánh tay Ngài tức thời lành dính lại như cũ. 

Chim ưng thấy vậy liền bay vút lên không và hiện nguyên hình là vị Ðế Thích (Vua Cõi Trời). Ðế Thích nghe thiên hạ bảo rằng Ðức Phật luôn có lòng thương bao la cứu giúp chúng sanh cho nên Ngài hóa làm chim ưng xuống trần gian gặp để thử Ðức Thế Tôn. Chim ưng hướng về Ðức Phật đảnh lễ với tâm thành cung kính; miệng không hết lời tán thán lòng từ bi vô lượng của Ngài rồi bay đi. 

Hàng nghìn năm qua, mọi người ai cũng biết sự tích Ðức Phật xưa kia đã từng hy sinh chặt đứt cánh tay của mình để cứu sống con chim bồ câu.
 
 

An Arm For A Life 

It was a clear, sunny day. The weather was beautiful. The Buddha was walking through a forest when he saw a huge eagle chasing a dove. Just as the eagle was about to swoop down and catch it, the dove spotted the Buddha and went to his side for safety. The Buddha protected it from the eagle.

The eagle perched on a nearby branch and said, “You can save the dove, but that means you’re starving me. You’re really mean.” 

The Buddha kindly said, “Tell me what you want to eat, and I’ll get it for you.” 

The eagle replied, “I eat meat.” 

The Buddha took out a knife and cut a piece of meat from the flesh of his own arm. He gave it to the eagle, but the eagle complained, “There’s more meat on a dove than that,” so the Buddha sliced off another piece from his arm, but he was getting down to the bone where there’s not much meat. Finally he had cut all the meat off his arm, but there still wasn’t as much as the weight of the dove. 

The eagle asked the Buddha, “Are you sorry you’ve ruined your own arm?” 

 The Buddha answered, “I am not in the least bit sorry. My mission is to save all living things. What difference does a bit of flesh off my arm make?”

The eagle sneered, “You’re just saying that to sound good.”

The Buddha said, “If my words are the sincere truth, may my arm grow back as good as new.” When the Buddha made this oath, the flesh on his arm did grow back, just like new. 

When the eagle saw this, he flew up into the sky and revealed his true shape: he was the Emperor of Heaven! He had heard that the Buddha was kind, so he had come to test him. He showed his deepest respect to the Buddha and then flew away, singing great praises for the Buddha’s mercy.

Before long, everyone knew that the Buddha had cut away his own arm in order to save a dove.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.