Liên Hoa Hóa Sanh - Pháp Sư Đạo Chứng

Cảm tạ

trước
tiếp

Hồi còn nhỏ cha tôi dạy tôi vẽ. Tôi bắt chước theo những bức vẽ mà ông đã vẽ ngoài việc học nghề y để làm cơ sở cho việc học tập vẽ Phật của tôi. Bấy giờ ông nói với tôi: “một tờ giấy giá hai hào, có thể được vẽ thành thứ bỏ đi, cũng có thể vẽ thành bức tranh vô giá. Con dụng tâm như thế nào? Sinh mạng con người cũng như thế…”. Lời dạy này đã khiến cho tôi quyết định… giấy phải dùng vẽ Phật! Thân mạng này phải để tu hành thành Phật, cứu độ chúng sinh. Bất kể có thành công hay không, tôi cũng phải cứ thế mà thực hành.

Tuy ngòi bút ấu trĩ vụng về của tôi vẽ không ra được sự từ bi trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, tôi cũng nguyện hết sức nỗ lực, để hiến dâng cho hết thảy chúng sinh khổ nạn, cầu cho họ được tắm ánh sáng của Phật, thân tâm an lạc; đồng thời hồi hướng cho cha tôi đồng thành Phật đạo!

Nguyện đem công đức kính vẽ tượng Phật này, hồi hướng từ phụ.

Nương sức từ bi của Đức Phật vãng sinh Tây Phương, hoa khai niệm Phật. Phật là người giác ngộ, là nhà giáo dục vĩ đại. Vì Ngài khai phát triệt để tiềm năng, cho nên Ngài có sức mạnh siêu phàm.

Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín mà là một “sự giáo dục” dẫn đạo cho tâm linh giác ngộ, mọi người cần có sự giáo dục.

Đức phật A Di Đà là “giáo dục diệu ngộ”. Ngài không phải là vị thần ở bên ngoài cũng không phải là một danh từ mà tôn giáo chuyên dùng.

A Di Đà nghĩa là “vô lượng” (diệu dụng vô cùng). Phật là “giác ngộ” là một từ phiên âm của phạn văn Ấn Độ.

A Di Đà Phật – Vô Lượng Quang là sự giáo dục không ngừng giác tỉnh, là sự giác tỉnh vi diệu nhứt, sự khải thị thâm sâu nhất! Điều này dạy cho chúng ta: Mọi người vốn có tiềm năng vô hạn, giác tinh, vào mọi lúc ở mọi nơi đều có thể giác ngộ chân lí.

Vô lượng – bao hàm các đức tính tốt, các công năng (quang minh) không thể hạn lượng được, đầy khắp không gian, thời gian vô hạn, vô số, tức là bao trùm cả thời gian, không gian vô tận, là mọi sự trang nghiêm tốt đẹp; vắn tắt lấy “Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ” làm tiêu biểu.

Vô Lượng Quang, bao quát từ bi vô hạn, sự kiện khang, năng lực, sự vui vẻ hạnh phúc, sự giàu có, tự tại mà mọi người đều cần đến, đồng thời rọi sáng cái trí tuệ vô cùng của chân tướng về vũ trụ nhân sinh (Năng lượng quang minh vô hạn đầy khắp không gian).

Vô Lượng Thọ – sinh mệnh vô hạn vượt lên cái huyễn tướng của sự sợ hãi sanh tử. (Sinh mạng vô hạn, quán triệt thời gian).

Cho nên biết rằng từ “A Di Đà Phật”, mang ý nghĩa nội dung giáo dục thâm sâu, mục tiêu giáo dục rộng lớn, có diệu dụng vô cùng!

Ngoài ra, Đức Phật A Di Đà cũng là tên của vị giác ngộ viên mãn. Ngài là “vị hiệu trưởng vi diệu”, từ bi, trí tuệ.

Ngài đã xây dựng ngôi trường “siêu thời không”, đó là mảnh đất học tập hạnh phúc nhất trong vũ trụ – thế giới Cực Lạc – là nơi thực hiện 48 đại nguyện hóa độ chúng sanh, an lạc thành Phật. Ngài cứu khổ ban vui, gió xuân mưa móc, mãi mãi không hề mệt mỏi. Con đường giáo dục của Ngài là vô biên, năng lượng của Ngài vô biên. Ngài chào đón tất cả mọi tâm linh cùng đế chúng quả vi diệu! Chỉ cần bạn có một niệm giác tinh, tin nhận đại lực từ bi của đấng giác ngộ, chuyên niệm “A Di Đà Phật”, cứ như thế thì tâm điện cảm ứng, đại nguyện cứu trợ của Ngài sẽ thể hiện cho bạn. Thế giới trang nghiêm, năng lượng vĩ đại của Ngài sẽ mở ra cho bạn.

Ngài có thể giáo dục người học trò xấu xa nhất trở nên tốt nhất. Dù bạn có phản nghịch hung ác thế nào chăng nữa, Ngài cũng tin rằng bạn có thể thành Phật. Ngài như từ phụ mẫu, thương yêu giúp đỡ chúng sinh như con, chỉ mong chúng ta sống ở cõi an lạc quang minh. Bất luận nam nữ già trẻ, ai ai cũng học tinh thần của Đức Phật A Di Đà.

Con sâu róm có thể biến thành bướm, tự do bay lượn trên không trung rộng lớn. Chúng ta có thể “Vô lượng giác”, không ngừng thăng tiến, biến thành Đức Phật A Di Đà, phát huy tiềm năng vô lượng, bay vượt thời gian không gian vô hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter