Từ Điển Phật Học Thiện Phúc Việt Anh và Anh Việt (PDF)

Đăng bởi: admin - lúc: 21:17:16 - 15/05/2021 - tại: EBook .Doc - .PDF, Từ Điển Phật Học
Đọc: 125
Từ Điển Phật Học Thiện Phúc Việt Anh và Anh Việt (PDF)

THIỆN PHÚC

PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN

BUDDHIST DICTIONARY

VIETNAMESE-ENGLISH VIET-ANH

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

3010 W.  HARVARD  STREET

SANTA ANA, CA 92704 USA TEL & FAX: (714) 437-9511


blank pdf_download_2


Vietnamese—English Việt—Anh Volume I (A to Đ)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume I (E to H)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume II (I to M)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume II (M to N)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume II (N to NH)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume III (O to S)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume III (TA to TO)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume IV (TH to Y)

Vietnamese—English Việt—Anh Volume IV (TU to TY)

English—Vietnamese Anh—Việt Volume V (A to Z)

Sanskrit—Vietnamese Phạn—Việt Volume V (A to Y)

Phụ Lục—Appendices Volume VI
THIỆN PHÚC

 


PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN

BUDDHIST DICTIONARY

ENGLISH-VIETNAMESE ANH-VIET

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

3010 W.  HARVARD  STREET

SANTA ANA, CA 92704 USA TEL & FAX: (714) 437-9511


 pdf_download_2


English—Vietnamese Anh—Việt Volume I (A-B)  

English—Vietnamese Anh—Việt Volume II (C-D)

English—Vietnamese Anh—Việt Volume III (E-F)

English—Vietnamese Anh—Việt Volume IV (G-K)

English—Vietnamese Anh—Việt Volume IX (TH-TZ)  

English—Vietnamese Anh—Việt Volume V (L-N)

English—Vietnamese Anh—Việt Volume VI (O-R)

English—Vietnamese Anh—Việt Volume VII (S)  

English—Vietnamese Anh—Việt Volume VIII (TA-TE)

English—Vietnamese Anh—Việt Volume X (U-Z)


Chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Thượng Thủ Gíao Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và tác gỉa Cư Sĩ Thiện Phúc Trần Ngọc đã gởi tặng Thư Viện Hoa Sen toàn bộ Phật Học Tự Điển Anh- Việt và Việt - Anh ấn bản giấy cũng như phiên bản điện tử. (Tâm Diệu 5-2008)

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Menu

Flag Counter