Tự Điển Pali-vietnamese-english

Đăng bởi: admin - lúc: 23:27:17 - 18/05/2021 - tại: Từ Điển Phật Học
Đọc: 92
Tự Điển Pali-vietnamese-english
Click download > TỰ ĐIỂN PALI - VIỆT - ANH <Click downloaddictionary1_westchesterlibraries_org_wqXin kính gởi quí vị quyển tự điển ba thứ tiếng Pali, Việt, Anh mà quí vị có thể xử dụng theo thứ tự nào cũng được: Pali-Việt-AnhViệt-Pali-AnhAnh-Pali-Việt

Cuốn Tự Điển sọan theo dạng Excel. Xin lưu ý các tabs ở cuối trang gồm

- Select Language (Home Page)


 - Index và Text Pali-Việt-Anh 

- Index và Text Việt-Pali-Anh 

- Index và Text Anh-Pali-Việt

Xin quí vị tự tiện chuyển đến bạn bè nào mà quí vị nghĩ là sẽ xử dụng quyển tự điển nầy.

Nếu có câu hỏi chi xin quí vị vui lòng liên lạc với tôi qua địa chỉ email, cám ơnTrong Tâm Từ,

nga nita truitner

Burbank, California

Burbank, CA

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Menu

Flag Counter