Kinh “Ngọn Đèn Làm Sáng Tỏ Mọi Điều” Tiên tri về đại dịch

Đăng bởi: admin - lúc: 23:12:15 - 14/07/2021 - tại: EBook .Doc - .PDF, Mật Thừa, Sutra - Mantra
Đọc: 11
Kinh “Ngọn Đèn Làm Sáng Tỏ Mọi Điều” Tiên tri về đại dịch

Bản Kinh terma tiên tri của Đức Phật về những sự kiện của con người


 


Download ở đây: Emaho


 


Hình chữ Phạn câu thần chú trong Kinh, bảo hộ người hữu duyên khỏi dịch bệnh, tai họa. Cách dùng câu chú này, xin vui lòng đọc trong Kinh!P/s: 1 số hiện tượng đã diễn ra như trong Kinh tiên tri. Như câu: thú hoang sẽ đi vào thành phố. Các báo chí thế giới đã ghi nhận hình ảnh, dịch bệnh xảy ra, đường phố vắng tanh, các loài thú đi vào thành phố.1 số câu Kinh như, ai không tin bản Kinh này thì sẽ gặp khó khăn. Hàm ý nghiệp lực tương ứng của những ai không gặp, không tin bản Kinh này sẽ tương ứng với việc họ còn những nghiệp riêng bên trong. Ai đã gặp, đã biết đến bản Kinh này là đã có phước báu nhất định rồi, cần trân trọng phước lực của mình!


Bản nhạc thiền Ad làm trong thiền định về đại dịch 2020
Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Menu

Flag Counter