Kinh Pháp Cú Hán Tạng

Kinh Pháp Cú Hán Tạng

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

221

Kinh Pháp Cú Hán Tạng

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Kinh Pháp Cú Hán tạng – Kết một tràng hoa

Bài tựa – Kết một tràng hoa

Bài tựa Kinh Pháp Cú

Kinh Quán Chiếu Vô Thường

Kinh Học Hỏi và Thực Tập

Kinh Mở Rộng Tầm Hiểu Biết

Kinh Bồi Đắp Niềm Tin

Kinh Nghiêm Trì Giới Luật

Kinh Thực Tập Quán Niệm

Kinh Nuôi Lớn Tình Thương

Kinh Thực Tập Ái Ngữ

Kinh Đối Chiếu

Kinh Tinh Chuyên

Kinh Điều Phục Tâm Ý

Kinh Hoa Hương

Kinh Người Ngu Muội

Kinh Bậc Minh Triết

Kinh Vị La Hán

Kinh Vượt Thắng

Kinh Quả Báo

Kinh Bất Hại

Kinh Tuổi Già

Kinh Thương Thân

Kinh Thoát Tục

Kinh Phật Bảo

Kinh An Lạc

Kinh Luyến Ái

Kinh Chế Ngự Phẫn Nộ

Kinh Thanh Lọc Tâm Ý

Kinh Phụng Trì

Kinh Con Đường

Kinh Tuyết Trên Đỉnh Núi

Kinh Địa Ngục

Kinh Điều Phục Chính Mình

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Kinh Lợi Dưỡng

Kinh Người Xuất Sĩ

Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại

Kinh Thoát Vòng Sinh Tử

Kinh Đời Sống Đạo Lý

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất

Kinh Vị Phạm Chí

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 35
Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Menu

Flag Counter