Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Năm - Nghìn Phật - Tập Một - Nghìn Phật - Mục Lục

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ NĂM

NGHÌN PHẬT
 

TẬP MỘT

NGHÌN PHẬT 

MỤC LỤC
 

Gồm có mười năm bộ:

1. Thất Phật.

2. Nhân duyên.

3. Chứng tích.

4. Giáng thai.

5. Xuất thai.

6. Thị dưỡng.

7. Chiêm tướng.

8. Du học.

9. Nạp phi.

10. Yếm khổ.

11. Xuất Gia.

12. Thành đạo.

13. Thuyết Pháp.

14. Niết Bàn.

15. Kết tập.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter