Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Bảy - Kính Pháp - Tập Bảy - Tội Phỉ Báng - Phần Hai

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ BẢY

KÍNH PHÁP
 

TẬP BẢY

TỘI PHỈ BÁNG
 

PHẦN HAI
 

Sa Môn Pháp Thượng bảo rằng: Ấy là do người Tụng Kinh Pháp Hoa nên lục căn không bị hủy hoại. Tụng Kinh ấy đủ nghìn biến sẽ được linh nghiệm như thế. Nhà Vua cho tụ tập những người chuyên Tụng Kinh Pháp Hoa lại chung quanh để tụng niệm. Vừa cất tiếng, môi và lưỡi linh thiêng ấy lập tức mấp máy động đậy.

Đại chúng kinh hãi đến nỗi dựng đứng lông tóc, phải đem tâu lên, Nhà Vua sai cất vào hòm đá khóa lại. % chuyện trên đây rút từ Lương Cao Tăng Truyện và Tạp Lục Ký.

11. Giữa niên hiệu Thái Hoà đời Vua Cao Tổ nhà Hậu Ngụy, có hoạn quan trong Đại Kinh bức xúc vì thân thể tàn phế, xin phép lên núi tu hành.

Nhà Vua ban ơn chấp thuận, liền mang Kinh Hoa Nghiêm đọc tụng suốt đêm ngày và làm lễ sám hối không dứt. Chưa đầy một Hạ, đến cuối tháng sáu, râu ria mọc ra, trở nên tướng trượng phu rất oai nghi, bèn đem tâu lên. Nhà Vua hết sức tôn trọng. Từ đó, trong nước đều sùng mộ Kinh Hoa Nghiêm hơn hẳn trước đây. Truyện trên đây rút từ Tinh Dị Ký của Hầu Quân Tố.

12. Ngài Thích Tuệ Nghiêm là vị Sa Môn ở Chùa Đông An tại Kinh Đô đời Tống. Tư duy phù hợp cùng chân lý, kiến giải được đạo đời khâm phục. Thường ngao ngán chữ nghĩa Kinh Đại Niết Bàn quá phức tạp, Ngài bỏ công san định gọn lại còn mây quyển, chép thành vài bản gửi cho các pháp hữu cùng xem.

Sau đó, đang mơ màng ngủ trưa, chợt thấy một người cao hơn hai trượng, tướng tá uy nghi, đến bảo rằng:

Kinh Niết Bàn là tông chỉ của các Kinh.

Cớ sao ông dám ngạo mạn đem ý kiến nhỏ nhoi ra thêm bớt?

Ngài bực dọc không vui, cho là lời kiếm chuyện càn quấy.

Đem sau sắp ngủ, lại thấy người ấy giận dữ nói rằng: Hôm qua, ta đã cảnh cáo, ông vẫn chưa chấm dứt hay sao?

Kinh Niết Bàn này không thể san định. Tai họa sắp ập đến với ông. Ngài hoảng hồn thức dậy. Trời chưa sáng, đã cấp tốc gửi thư đòi các bản Kinh ấy về đốt sạch. Sa Môn Thích đạo Nghiễm ở Tinh Xá Trần ngoại nghe rõ chuyện này rồi thuật lại.

13. Ni Cô Thích Trí Thông ở Chùa Giản Tịnh tại Kinh Đô đời Tống, tuổi hạ và uy nghi đều thiếu, đạo tâm cũng chẳng nhiều. Năm Nguyên gia thứ chín, Bổn Sư Viên Tịch, Ni Cô hoàn tục, làm thiếp của lương Tê Phủ, sinh được một bé trai.

Năm chú bé lên bảy, Gia Đình túng quẫn, không có áo mặc. Khi còn ở Chùa, Ni Cô có mấy Bộ Kinh Vô Lượng Thọ và pháp hoa bằng lụa, bèn đem giặc sạch để may áo cho con.

Được một năm thì phát bệnh, tinh thần hoảng loạn sợ sệt, khắp mình da lột nát tan như bị phỏng lửa, hằng ngày bắt ra một bát giòi li ti trắng hếu. Đớn đau khổ sở, đêm ngày rên la.

Thường nghe giữa Trời có tiếng nói rằng: Tội phá Kinh làm áo phải chịu quả báo ác liệt này. Hai chuyện trên đây rút từ Minh tường ký.

14. Đời Tống, có Sa Môn Thích Tuệ Khánh, vốn người Quảng lăng, Xuất Gia tu hành ở Chùa Lo sơn. Ngài thông thạo Kinh Luật, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thường tụng các Kinh Pháp Hoa, Thập Địa, Tư ích và Duy ma. Hằng đêm Tụng Kinh, trong bóng tối nổi lên tiếng búng tay ca tụng.

Có lần đi trên sông, gặp trận sấm nhỏ, sóng gió vụt dậy. Thuyền nhỏ trồng trành sắp chìm, nhưng Ngài vẫn thản nhiên Tụng Kinh không dứt. Nghe như có người dẫn thuyền lướt qua sóng gió, giây lát đã vào bờ một cách bình an. Do đó, Ngài càng tinh tiến hành trì, đến cuối niên hiệu Nguyên gia mới Viên Tịch, thọ được sáu mươi hai tuổi.

15. Sa Môn Thích Tuệ Bảo ở Thái nguyên đời Tề, chưa rõ họ tên, tụng được hai trăm Bộ Kinh. Đức độ siêu việt, nổi tiếng đương thời. Năm Vĩnh bình thứ ba, Ngài từ Tinh châu sang Nghiệp châu, đến ngang Ngãi châu bị lạc đường, phải theo lối tắt vào nghĩ đêm trong hang núi.

Nhìn phòng ốc như có dấu người ở, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng ai. Ngài ngồi yên phía trước, nhìn lên nhánh tùng mọc ngay thân, bắt gặp cái khánh treo lủng lẳng cách mặt đất hơn một trượng.

Đến canh hai, chợt thấy người mặc áo cỏ, từ ngoài bước vào, nói:

Cớ sao trong nhà có mùi tục?

Ngài đứng lên hành lễ, bộc bạch sự tình.

Dị nhân hỏi: Hiện nay họ nào thống lãnh đất nước?

Ngài đáp: Họ Cao làm Vua, quốc hiệu là Tề.

Ngài hỏi lại: Tôn sư lên núi đã bao lâu?

Đáp: Ta lên đây từ thời Hậu Hán.

Dị nhân hỏi lại: Trưởng Lão chuyên trì Kinh nào?

Ngài ỷ mình tụng nhiều Kinh, nên trả lời có vẻ kiêu ngạo.

Dị nhân nói: Người tu hành chớ nên như thế. Trưởng Lão muốn nghe Kinh nào, ta sẽ tụng giúp cho.

Ngài đáp: Thích nghe Kinh Hoa Nghiêm. Chỉ một lát, dị nhân đã tụng xong. Am điệu hài hoà, khác giọng thế gian.

Nhờ tụng các Kinh khác, cũng y như thế, Ngài kinh hãi than rằng: Vì sao một thoáng đã tụng xong các Bộ Kinh lớn?

Dị nhân đáp: Nhà ngươi cố tâm tụng, còn ta tụng vô tâm. Này, nếu biết quên tâm đối với vật thì ta và vật đều tự tại. Ngài biết đây là vị thần Tăng, liền xin ở lại thọ giáo.

Dị nhân bảo: Trong nước hay được, đem lợi ra nhử, ân cần mời mọc, liệu nhà ngươi chịu ngồi yên?

Vả lại, nhà ngươi chưa diệt sạch trần lụy, dẫu ở lại cũng chẳng ích gì. Đến sáng, dị nhân bỏ đi. Lần theo dấu vết, chẳng biết đi đâu, Ngài chỉ biết tự trách mình còn kém. Sau khi sang tới Nghiệp Châu, Ngài đem kể lại mọi chuyện.

Hai chuyện trên đây rút từ Lương Cao Tăng Truyện

16. Ngày hai mươi ba tháng mười một trọng Đông, đúng Luật Hoàng Chung, năm Ất Mùi dưới niên hiệu Thiên giám thứ mười bốn đời Lương, Hà Quy ở quận Nam hải thuộc Quảng Châu, lên hái thuốc trên núi Hồ dực tại huyện Dự chương.

Chẳng phải quan lại bị đi đày, đúng là ẩn sĩ tìm tiên thuật. Leo chừng mười dặm, thoăn thoắt như quen, sắp sửa qua đoạn đường quanh, trước mặt dòng khe chắn bước.

Nước nhìn như lặng, lại chảy trong veo. Vừa mới xắn áo, rồi lại vén quần, chưa kịp lội xuống, bỗng sửng sốt thấy bên kia có vị Trưởng Lão bảo đừng lội sang. Ông liền dừng lại. Trưởng Lão sắc mặt màu xanh, chân không mang dép, tuổi khoảng tám chín mươi. Da mặt nhăn nheo, râu dài năm sáu tấc, ria dài bằng nử râu.

Tai cao hơn mày, lông mày rủ xuống, dài chừng hai ba tấc, theo gió phất phơ. Sắc môi tươi thắm, tiếng nói trong trẻo ngân vang. Móng tay vàng óng, lông tay cũng dài hai ba tấc. Trưởng Lão choàng ấp vai bằng vải, mặc áo Nê Hoàn bằng vải màu đất đỏ, tay cầm quyển Kinh ném sang cho ông. Ông kính cẩn chụp lấy, lễ tạ ba lạy.

Trưởng Lão nhờ trao Kinh ấy cho Kiến An Vương, nói rõ họ tên, dặn vương khi nhận Kinh phải trai giới đủ hai mươi mốt ngày. Nếu không rành nghi thức, nên hỏi Phó Công ở Chùa Hạ Lâm, là bậc giới hạnh tinh chuyên, hư vô điềm đạm, thoát ngoài danh lợi, dưa muối qua ngày, hành Thiền cần mẫn.

Nói xong, tưởng lão bỏ đi chừng mười bước, rồi biến mất. Ông mở Kinh ra xem, thấy đề Kinh Tuệ ấn Tam Muội. Kinh lấy Pháp Thân vô tướng tuyệt đối làm bản thể, lý lẽ vượt ngoài ngôn từ phán đoán, ý nghĩa siêu việt hình sắc giả danh.

Thanh tịnh ngang hàng pháp tướng, huyền diệu giống với chân như, nên gọi là Tuệ Chiếu. Chân lý hoàn toàn phù hợp với tâm địa nhiệm mầu ngưng tịch, nên gọi là Tam Muội. Chuyện này chép trong Hoằng Minh Tập của Luật Sư Tăng Hựu đời Lương.

17. Vua Cao Tổ nhà Châu tiêu diệt Phật Pháp, Kinh Điển đều bị thiêu hủy thành tro. Nửa năm sau, bỗng thấy giữa không trung có năm sáu vật giống như tai nấm bay cao ngoài tầm mắt. Họp thành một dãy, theo gió chập chờn lên xuống. Trăm quan đứng nhìn, chẳng biết là gì. Một hồi lâu liền rơi xuống trên mặt tường. Nhìn kỹ lại, đúng là mười ba quyển Kinh Đại Phẩm.

18. Nghiêm Cung ở Dương Châu đời Trần Nguyên là người Tuyền châu. Nhà giàu, không có anh em, nên Cha Mẹ rất yêu quý, nói gì cũng chìu theo. Đầu niên hiệu Thái Kiến, dù còn nhỏ tuổi, ông xin Cha Mẹ cho năm vạn tiền đem đến Dương Châu mua bán. Cha Mẹ nghe lời, ông sắm mọi thứ lên đường. Cách Dương Châu vài chục dặm, gặp một chiếc thuyền chở rùa đi bán.

Ông nghĩ chắc chắn bầy rùa sẽ chết hết, liền ngỏ ý xin chuộc lại: Tôi có đủ năm vạn tiền, xin đưa ra chuộc bầy rùa. Người chủ mừng rỡ nhận tiền, giao rùa rồi đi. Ông thả hết xuống sông, chạy thuyền không đến Dương Châu.

Chủ thuyền đi hơn mười dặm, bị đắm thuyền chết mất. Đêm hôm ấy, có năm mươi người khách mặc áo đen vào nhà ông xin ở lại và đưa năm vạn tiền giao cho Cha Mẹ ông, nói ông ở Dương Châu, nhờ đưa về. Hai cụ kinh hãi, sợ ông chết, nên hỏi rất kỹ.

Bọn khách bảo ông vẫn bình an, sở dĩ gởi tiền lại vì không cần nữa. Xem đúng là tiền cũ, chỉ hơi thấm ướt, hai cụ làm cơm đãi đằng. Sáng mai, bọn khách cáo từ. Hơn tháng sau, ông trở về. Hai cụ hết sức vui mừng. Hỏi lý do gởi tiền về, ông trả lời không có.

Hai cụ thuật chuyện bọn khách, hình dáng, ngày tháng, đều đúng với hôm ông chuộc bầy rùa. Bọn họ chính là bầy rùa được chuộc mạng. Cả nhà cùng kinh sợ tán thán, liền đến Dương Châu dựng nhà Tinh Xá chuyên lo sao chép Kinh Pháp Hoa rồi định cư hẳn tại đây.

Gia đình trở nên giàu có, xây thêm phòng chép Kinh thật trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ mọi tiện nghi. Số người chép đông đến mấy chục. Đạo đời ở Dương Châu rất kính mến, gọi là ông Nghiêm Pháp Hoa. Có người quen đến vay trước tiền chép Kinh một vạn. Ông ứng tiền xong, người ấy chở về.

Giữa đường thuyền lật, tiền rơi xuống sông, người ấy may mắn thoát chết. Hôm đó, khi nhập tiền vào kho, thấy một vạn ướt sũng như mới vớt lên, ông vô cùng kinh ngạc. Sau gặp lại người vay, mới biết một vạn hôm ấy là số tiền bị chìm. Có thương khách đến cúng tế, dâng lễ vật tại Miếu Linh Thần ở hồ Cung Đình.

Đêm mơ thấy vị Thần đem lễ vật trả lại và bảo rằng: Nhờ nhà ngươi mang giúp ta khoảng tiền này cúng dường cho ông Nghiêm Pháp Hoa chi dụng vào việc chép Kinh. Sáng mai, mọi thứ bày đủ trước mắt. Vì thế, thương khách ngơ ngẩn, đem giao lại cho ông và cúng dường thêm rất nhiều. Dạo khác, ông ra chợ mua giấy, thiếu tiền.

Bỗng có người cầm ba nghìn trao cho ông, nói rằng: Giúp ông mua giấy. Nói xong, liền biến mất, chỉ còn lại tiền. Những chuyện linh dị như thế rất nhiều. Ông mất cuối niên hiệu Khai Hoàng, con cháu vẫn tiếp tục nối nghiệp chép Kinh.

Cuối đời Tùy, bọn giặc đến cướp phá vùng Giang đô, cùng dặn nhau: Đừng vào làng ông Nghiêm Pháp Hoa. Nhờ thế, cả làng được thoát nạn, đến nay vẫn còn chép Kinh. Những chuyện này, khắp châu huyện đều biết, nhân sĩ ở Kinh Đô cũng rõ ngọn ngành. Chuyện trên đây rút từ Minh Báo Ký.

19. Đầu niên hiệu Khai Hoàng đời Tùy, ở Dương Châu có vị Tăng, quên mất pháp hiệu, tụng thông Kinh Niết Bàn, tự phụ tài giỏi. Trong làng dưới chân núi Đông Sơn tại Kỳ Châu có vị Sa Di Tụng Kinh Quán Thế Âm. Cả hai đều chết đột ngột, nhưng vùng ngực còn ấm. Cùng xuống âm ty, đến trước Điện Diêm La.

Diêm Vương cung kính mời vị Sadi ngồi lên ghế vàng cao, mời vị Tăng ngồi lên ghế bạc cao, không cung kính bằng. Xong xuôi, tra xét lại, thấy cả hai đều còn tuổi thọ, bèn thả về.

Vị Tăng Tụng Kinh Niết Bàn ỷ mình tụng nhiều hơn, nổi giận hầm hầm, hỏi chỗ ở của vị Sa Di rồi cả hai cùng chia tay. Ai nấy đều sống lại tại Chùa của mình. Vị Tăng từ phương Nam đến Kỳ Châu, tìm được vị Sa Di, hỏi cách Tụng Kinh.

Vị Sa Di đáp: Trước khi Tụng Kinh Quán Thế Âm, thay áo, thay nhang, đọc chú cầu nguyện rồi mới tụng. Không dám lười biếng bỏ bê phép này. Ngoài ra, chẳng có gì khác.

Vị Tăng nghe xong, tạ lổi rằng: Tội của ta rất nặng. Tụng Kinh Niết Bàn không nghiêm chỉnh uy nghi, thân khẩu không thanh tịnh. Như thế, gọi là đủ chữ mà thôi. Người xưa nói, nhiều mà xấu chẳng bằng ít mà tốt. Nay mới nghiệm ra. Nói xong, ăn năn sám hối rồi ra về.

20. Sa Môn Thích Tuệ Ý ở Chùa Cảnh Không tại Tương châu đời Tùy, vốn họ Lý, người Lâm Nguyên, lên núi trên thành Hưng Tiên tìm huynh đệ đồng sư là Tuệ Mệnh hỏi tâm yếu tu tập Thiền Định. Sau đó, Ngài trở về, quyết chí tịnh tu trong Thiền phòng cũ của Đại Sư Thông tại Chùa Cảnh Không. Thường không thắp đèn đuốc, nhưng đêm ngày vẫn sáng.

Có người không tin, mời Ngài sang chỗ khác hành đạo một trăm ngày. Đến đêm lén nhìn xem, thấy Thiền thất sáng trưng. Mọi người cảm phục, cùng xin Quy Y. Đầu niên hiệu Khai Hoàng, biết mình sắp ra đi, Ngài chắp tay ngồi yên rồi Viên Tịch.

Lại nữa, dưới niên hiệu Khai Hoàng, Thiền Sư Pháp Vĩnh ở Tương Dương sắp sửa Viên Tịch. Vào đêm mồng bảy tháng bảy, bỗng nghe có tiếng âm nhạc và hương thơm tỏa khắp Chùa, Ngài bèn chấp tay ngồi yên mà hóa. Đồ chúng đưa lên đặt lộ thiên trên đỉnh núi Tản Cái.

Luật Sư Toàn trong Chùa đến bên di thân khấn rằng: Xin Ngài nán thêm bảy ngày nữa. Đúng hẹn, Luật Sư Viên Tịch, đồ chúng cũng đưa lên bên cạnh Ngài.

Lạ thay!

Di thân của Ngài lập tức rã xuống. Lại nữa, Xà lê Sầm, vốn họ Dương, người Lâm Nguyên, dựng Tinh Xá Tụng Kinh bên dòng suối ở phía Tây Chùa tản cái.

Mỗi lần Tụng Kinh Kim Quang Minh, có bốn vị Thiên Vương Hộ Pháp hiện xuống nghe. Sau đó, đọc Đại Tạng đều nhớ hết. Ngài tụng hơn ba ngàn quyển. Thường mặc áo vải đi khất thực, đồ ăn còn dư, đem chia cho bầy chuột trong phòng.

Hơn một trăm con chạy loanh quanh, giành nhau đến bên Ngài. Con nào bị bệnh, Ngài đưa tay vuốt ve, đều khỏi cả. Ngài cùng Sa Môn Trí Hiểu trong Chùa giao du, tập họp đồ chúng tu Thiền và giáo hóa mọi người. Biết mình sắp sửa ra đi, Sa Môn Trí Hiểu cấp tốc gọi Thiền Sư Thải dặc dò hậu sự rồi lên đại điện lễ Phật. Môn đồ khắp Chùa cùng cầu nguyện cho Ngài được an lạc.

Hôm sửa soạn giải tán trai nhật ở Chùa Thiền cư, Sa Môn bảo Ngài rằng: Ta sắp lên Thiên Cung Đâu Suất nghe Kinh Bát Nhã.

Ngài đáp rằng: Sư đệ cứ lên trước, bảy hôm sau, ta sẽ lên theo. Canh ba đêm ấy, Sa Môn lặng lẽ ngồi Viên Tịch. Sang canh tư, thần thức của Sa Môn hiển hiện khắp giảng đường. Hai Chùa cách nhau mười dặm.

Sa Môn lại đến trước Thiền phòng của Thiền Sư Thải, khiến nơi đây bỗng sáng rực như ban ngày, bảo rằng: Trí Hiểu tôi phải đi xa, nên đến Từ biệt trong giây lát, không thể ở lâu. Thiền Sư tiễn Sa Môn ra cổng, qua ba lớp cửa dày rồi về lại, ngồi trên Thiền sàng. Phòng trở lại tối om như cu. Thiền Sư lên tiếng, gọi đệ tử.

Đệ tử thưa rằng: Vừa rồi có nghe Thiền Sư nói chuyện với khách. Đệ tử đốt đuốc xem lại, ba lớp cửa dày vẫn đóng chặt, mới hay thần lực của Sa Môn thật tự tại vô ngại. Thiền Sư phái đệ tử sang hỏi thăm. Quả nhiên Sa Môn đã viện tịch.

Bảy hôm sau, Ngài thanh thản nhắm mắt nhập diệt. Hư thân không hề hư hoại. Cho hay, xưa nay Thánh phàm cùng chung đụng, mắt trần không thể phân biệt nổi. Hai chuyện trên đây rút từ đường Cao Tăng Truyện.

21. Sa Môn Thích Pháp Tạng ở Chùa Bảo thất tại Phu châu đời Tùy, giới luật tinh thuần, tính tình thành thật. Năm Khai Hoàng thứ mười ba, Ngài dựng một ngôi Chùa trong thành Vị Xuyên thuộc huyện Lạc Giao. Điện Phật trang nghiêm, phòng Tăng đẹp đẽ. Linh tượng và tràng phan đều đầy đủ.

Năm Đại Ngiệp thứ năm 609, Ngài vâng sắc mệnh sát nhập vào vhùa lớn ở Phu châu. Những pháp khí hư hỏng đều được Ngài tu bổ và xây cất thêm điện đường để tôn trí và thành lập Đại Tạng. Đã sao chép xong tám trăm quyển.

Ngài sợ trong châu không đủ giấy bút và người viết chữ tốt, nên phải viết ở Cổ Tự Ai Nguyệt trên Kinh Thành. Tháng hai nhuận năm Vũ Đức thứ hai đời đường 619, Ngài lâm bệnh hơn hai mươi ngày.

Chợt thấy một người mặc áo xanh lộng lẫy đứng trên gác cao, tay cầm quyển Kinh, bảo Ngài rằng: Từ khi nhà ngươi hành đạo đến nay, tuy đã tạo nhiều công đức rất tốt đẹp, nhưng có lợi dụng đôi phần của Tam Bảo, mang tội nhiều vô số. Quyển Kinh ta cầm đây, chính là Kim cương Bát Nhã. Nhà ngươi phải tự chép thành một bản thì mọi tội lỗi ấy sẽ được tiêu trừ.

Ngài lên tiếng đáp rằng: Đệ tử vâng mệnh thành lập Đại Tạng, đã chép các Kinh, nhưng chưa kịp chép Kinh Kim Cương Bát Nhã. Chỉ cầu bớt bệnh, không dám trái lời. Đã được giác ngộ, đệ tử chẳng còn của cải gì ngoài ba pháp y, bình bát và nội y kỳ chi, sẽ xin đem trao lại cho các vị đại đức và đệ tử.

Chưa đầy mấy hôm sau, đã chép xong một trăm quyển Kinh Kim Cương bátnhã. Khi sắp Viên Tịch, Ngài thấy rõ Đức Phật Di đà đến nghinh đón. Nhờ uy lực của Kinh ấy, Ngài được Vãng Sinh về Tây Phương, không bị đoạ vào ba đường ác.

22. Giữa niên hiệu Đại Nghiệp đời Tùy, có vị du Tăng đến Miếu Thái sơn xin tá túc.

Thủ từ bảo: Ở đây không sẵn nhà cửa, chỉ có mái hiên dưới Miếu có thể ngủ được, nhưng gần đây, những kẻ ngủ nhờ đều chết đột ngột.

Du Tăng đáp: Đừng lo chuyện ấy. Thủ từ đành phải nghe lời, đặt giường dưới mái hiên. Đến đêm, du Tăng ngồi ngay ngắn Tụng Kinh. Khoảng canh một, nghe trong Miếu có tiếng châu ngọc đeo trên áo đeo leng keng. Giây lát, linh thần hiện ra hành lễ.

Du Tăng hỏi: Nghe nói người nào đến đây ngủ nhờ đều bị thí chủ sát hại.

Xin hãy che chở họ.

Linh thần đáp: Những kẻ sắp chết đến đây, đa số nghe tên của đệ tử, vì sợ quá nền chết mất. Đệ tử chẳng hề giết họ. Xin Đại Sư an tâm.

Du Tăng mời ngồi, nói chuyện một lúc rồi hỏi rằng: Nghe nói Linh Thần Thái Sơn đây cai quản cõi âm, phải thế chăng?

Linh thần đáp: Đệ tử phước mỏng nên phải chuyên lo việc ấy.

Phải chăng Đại Sư muốn gặp thân nhân đã mất?

Du Tăng đáp: Có hai vị đồng học mất sớm, muốn xin gặp họ.

Linh thần hỏi tên họ xong, trả lời rằng: Một vị đã đầu thai làm người, một vị còn ở Địa Ngục. Vì tội nặng, không thể gọi lên đây. Đại Sư có thể đến đó thăm hỏi. Du Tăng nghe nói rất mừng, liền đứng lên đi. Tới một chỗ không xa, có nhiều nhà ngục lửa cháy sáng rực.

Linh thần dắt du Tăng bước vào một tòa nhà. Xa xa thấy có một người trong đóng lửa đang rên la, chẳng nói nên lời, hình dáng biến đổi, không thể nnhận ra. Huyết thịt cháy khét, rất đáng thương tâm.

Linh thần nói: Đây là vị ấy.

Đại Sư không muốn đi xem nữa chăng?

Du Tăng quá đau buồn, xin đưa về.

Thấp thoáng đã đến Miếu, bèn cùng linh thần ngồi xuống, hỏi rằng: Muốn cứu vị đồng học, có cách gì chăng?

Linh Thần đáp: Có cách. Nếu chép giúp một Bộ Kinh Pháp Hoa, vị ấy sẽ được tha ngay. Trời sắp sáng, linh thần Từ biệt, đi vào trong Miếu. Sáng mai, thủ từ lấy làm lạ vì du Tăng không chết. Du Tăng đem mọi chuyện kể lại cho nghe. Sau đó, du Tăng chép một Bộ Kinh Pháp Hoa, đóng bìa xong, mang đến Miếu xin ở lại. Đem ấy, linh thần hiện ra, hoan hỷ hành lễ, hỏi thăm lý do.

Du Tăng trình bày xong, Linh Thần nói: Đệ tử đã biết chuyện này. Khi Đại Sư chép Kinh, vừa đề tên, vị ấy liền được tha tội. Nay đã đầu thai lên nhân gian. Chổ này không tinh khiết, không tiện tôn trí Kinh Điển. Xin Đại Sư mang lại về Chùa.

Rồi cùng nói chuyện rất lâu, đến khi sắp sáng, du Tăng mới từ biệt, mang Kinh về Chùa. Biệt giá Hàng Châu là Trương Đức Ngôn, trước đây từng làm việc ở Duyện Châu, biết rõ chuyện này.

23. Sa Môn Thích Trí Uyển ở U Châu đời Đường, tinh tiến, có kiến thức. Trước đây, giữa niên hiệu Đại Nghiệp đời Tùy, Ngài phát nguyện khắc Đại Tạng trên đá, đề phòng Chánh Pháp bị hủy diệt.

Vì thế, Ngài đã tạc núi Tây Sơn tại U Châu thành thạch thất, mài vách bốn phía để khắc Kinh rồi chọn các khối đá vuông vắn khắc Kinh lên, sắp xếp vào thạch thất. Khi đầy, lấy đá lấp kín cửa, nấu sắt hàn chặt.

Đương thời, Vua Dang đế đến thăm Trác Quận, thị lang nội sử Tiêu Vũ là em của Hoàng Hậu, vốn hâm mộ Phật Pháp, đem chuyện bẩm rõ. Hoàng Hậu cúng dường một ngàn tấm lụa cùng tiền của, Tiêu Vũ cúng dường năm trăm tấm. Khắp nước nghe tin, tranh nhau cúng dường.

Nhờ thế, Phật Sự được thành tựu. Ngài thấy nhân công làm việc càng nhiều, tín đồ lên về tấp nập, muốn dựng điện pjhật, trai đường và nhà ở bằng cây phía trước động, nhưng nghĩ khó kiếm ngói gỗ, hao tốn chi phí khắc Kinh, nên chưa thực hiện. Một đêm mưa to gió lớn, sấm sét vang rền, chấn động núi non.

Sáng mai Trời tạnh, bỗng thấy hằng nghìn vạn cây tùng bách bị nước cuốn tấp đầy đường. Vùng Sơn đông xưa nay ít cây cối nhất là tùng bách. Mọi người kinh hãi, chẳng biết góc gác ở đâu. Dò tìm tung tích, mới hay là do núi lở bờ tan từ phương Tây xa lắc, kéo nhau trôi đến. Do đó, xa gần đều thán phục.

Nếu không nhờ phước đức, làm sao được thần lực hổ trợ đến thế?

Ngài tập họp nhân công chọn lựa, phần còn lại phân phát cho cư dân tại địa phương. Mọi người hân hoan góp sức xây dựng. Một thời gian ngắn, tất cả đều hoàn thành đúng ước nguyện. Thấm thoát, Ngài đã tạo xong bảy thạch thất đựng Kinh. Năm Trinh Quan thứ mười ba, Ngài Viên Tịch, các đệ tử vẫn tiếp tục sự nghiệp.

Điện trung Thừa Tướng Lý Huyền Tưởng, đại lý thừa biện Tuyên Minh kể cho Lâm tôi nghe chuyện này. Năm Trinh Quan thứ mười chín, Lâm tôi theo hầu xa giá đến U châu, hỏi han dân chúng địa phương, mọi người đều thuật lại đúng như thế. Ba chuyện trên đây rút từ Minh Báo Ký.

24. Đầu niên hiệu Trinh Quan đời đường, Sa Môn Thích đạo Tích ở Chùa Phúc Thành tại ích châu, tụng thông Kinh Niết Bàn. Quen lệ thay áo, tắm rửa trước khi trì tụng. Nuôi mối từ tâm sâu sắc cứu độ muôn loài.

Ngài Viên Tịch vào tháng năm giữa mùa Hạ, thời tiết nóng bức, nhưng di thân vẫn không hư hủy. Hơn một trăm ngày, Ngài vẫn ngôi kết già ngay ngắn như lúc sinh thời, khiến đạo đời đều cung kính chiêm ngưỡng.

25. Sa Môn Thích đạo Dụ đời đường, không rõ quê quán, thường vân du vùng núi Lễ Tuyền, chuyên Tụng Kinh Pháp Hoa đến mấy nghìn biến.

Đến niên hiệu Trinh Quan, lâm bệnh sắp Viên Tịch, Ngài dặn pháp lữ là Thiền Sư Tuệ Khuếch rằng: Lâu nay Tụng Kinh, ý muốn được linh nghiệm. Như ta Vãng Sinh vào đường thiện, lưỡi sẽ không tiêu tan. Vậy sau khi ta mệnh chung, Hãy đem an táng.

Mười năm sau lại đào lên. Nếu lưỡi tiêu tan thì Tụng Kinh chẳng có công đức gì. Nếu lưỡi y nguyên như lúc còn sống, hãy dựng Tháp để thế gian biết sinh lòng kính tin Tam Bảo. Nói xong, Ngài Viên Tịch. Năm Trinh Quan thứ mười một, Đại Chúng nhớ lời, khai quật lên.

Di thân đều hư hoại, duy lưỡi vẫn y nguyên. Nam nữ tín chủ trong huyện đều kính ngưỡng, đem đặt vào hộp và dựng Tháp phụng thờ trên bờ Cam Cốc.

26. Đời đường, phía Nam sông Phúc thủy thuộc Giao Nam có Sử Ha Thệ ở thôn Sử Tụng Kinh Pháp Hoa nổi tiếng. Ông thường đi bộ, không ngồi xe do gia súc kéo, vì nghe Kinh dạy phải thương xót muôn loài.

Khi mệnh chung, hương tỏa thơm ngát khắp thôn. Mọi người đều lấy làm lạ, nhưng chẳng hiểu nguyên do. Mười năm sau, vợ ông cũng qua đời, bèn đào lên để hợp táng, thấy lưỡi ông vẫn còn nguyên như lúc sinh thời, liền đem hợp táng bên nhau. Người đến chiêm quan tán thán rất đông.

27. Niên hiệu Trinh Quan thứ năm đời đường, Lệnh hồ Nguyên Quỹ làm huyện lịnh Ba Tây thuộc Long Châu, kính tin Phật Pháp. Ông chép các Kinh Pháp Hoa, Kim cương Bát Nhã và Niết Bàn, nhưng không thể kiểm tra lại, phải nhờ Thiền Sư Kháng tại địa phương.

Thiền Sư đem về Chùa, trai giới tinh khiết, xem xét lại xong, chế giùm túi gấm, viết tên Kinh rồi giao lại cho ông mang về tôn trí tại gia trang ở Kỳ Châu cùng bộ Lão Tử năm ngàn chữ.

Thình lình gặp hoả tai, nhà cửa lợp lá đều bốc cháy. Bấy giờ, ông đang làm huyện lịnh Bằng dực, sai người nhà bới tìm. Lạ thay, các quyển Kinh vẫn còn nguyên, màu mực không đổi. Hòm, bìa đều cháy thành tro, kể cả bộ Lão Tử. Mọi người xa gần kéo đến mở xem, hết sức kinh dị. Riêng đầu đề quyển Kinh Kim Cương Bát Nhã bị cháy nám đen.

Hỏi lại nguyên do, đương thời trong châu có vị quan viết chữ tốt, tính háu ăn, lại gấp đi, không giữ tinh khiết, cố viết xong để đi liền. Vì thế mới bị cháy sém. Huyện lịnh ấy hiện còn sống, các quyển Kinh vẫn còn. Trụ Trì Chùa Tây Minh ở Kinh Thành là Đại Sư Trần Thái đã tận mắt kiểm nghiệm và thuật lại chuyện này.

28. Thiền Sư Thích Đàm Vân đời đường, vốn người Định Châu, vân du đến Thấp Châu, tuổi khoảng bảy mươi. Trước đây, vào cuối đời Tùy loạn lạc, Ngài ẩn cư tại Thiên Sơn thuộc phía Bắc Ly thạch, chuyên Tụng Kinh Pháp Hoa. Đã nhiều năm, Ngài muốn chép Kinh này, nhưng không có người hổ trợ.

Bỗng dưng một thư sinh, không biết từ đâu đến bảo rằng: Mọi nghi thức tinh khiết cần thiết khi chép Kinh Đều giữ được. Từ đó, sáng sớm ăn cháo, tắm rửa thay áo, giữ đúng tám giới xong, thư sinh bước vào tịnh thất. Miệng ngậm trầm hương, đốt nhang treo phướn lên rồi bắt đầu ngồi lặng lẽ chép Kinh Đến chiều mới bước ra. Sáng mai lại y như thế, không hề kêu than mệt mỏi.

Khi chép xong, Ngài cúng dường hậu hĩ và tiễn chân khỏi Chùa. Nhấp nháy, thư sinh liền biến mất. Ngài đóng bìa, may túi rất trang nghiêm. Mỗi lần trì tụng, Ngài kính cẩn rửa tay mở túi, không dám xao lãng. Sau gặp nạn giặc Hồ, Ngài đựng Kinh vào hòm, đem giấu trên nóc động.

Khi yên giặc, tìm lại nhưng không thấy. Lục mãi khắp nơi, mới gặp dưới động. Hòm và vải bọc đều hư, Kinh vẫn y nguyên xinh xắn. Năm Trinh Quan thứ mười một, Luật Sư đạo Tuyên ở Chùa Tây Minh có đến đây, thấy được Kinh và thuật lại chuyện này.

29. Đời đường, làng Vương lý nằm cách phía Tây huyện Tân phồn thuộc Ích Châu khoảng bốn mươi dặm. Vào đời Tùy, có thư sinh họ Tuân mở trường dạy học tại đây. Ông viết chữ tuyệt khéo nhưng không được nổi danh.

Người đến xin chữ năn nỉ hoài, không chịu ra về, đuổi cũng không đi.

Ông ra phía Đông làng,  phóng bút viết Kinh Kim Cương bát nhã khắp bốn phía Hư Không suốt mấy hôm rồi nói: Kinh này viết cho Chư Thiên đọc. Mới đầu chẳng ai biết Kinh ấy linh ứng. Sau gặp cơn mưa như trút, bọn chăn trâu tình cờ đứng trong chỗ viết Kinh, không bị ướt át.

Khoảng một trượng chung quanh vẫn khô ráo. Trời tạnh, mọi người đều lấy làm lạ. Do đó, mỗi khi Trời mưa, trẻ con thường tụ tập chỗ ấy, vì áo quần không ướt át.

Niên hiệu Vũ Đức, có vị thần Tăng Bảo rằng: Giữa Trời tại đây có Kim Cương Bát Nhã, dân làng đừng để ô uế. Chư Thiên cầm lọng quý che giúp phía trên. Chớ nên khinh thường. Dân làng bèn làm hàng rào che chắn bốn phía, không cho gia súc xâm nhập.

Hiện nay Trời mưa, chỗ ấy vẫn khô ráo. Đến kỳ trai lễ, dân chúng xa gần đổ về cúng tế. Thường nghe tiếng nhạc Trời dìu dặt vang tai. Sáu chuyện trên đây rút từ Tam Bảo cảm thông ký.

30. Đời đường, Phu Nhân của Trần Công, vốn thuộc dòng dõi họ Đậu Lô, là chị của Nhuế Công Khoan. Phu Nhân tin tưởng vào phước đức, thường Tụng Kinh Kim Cương Bát Nhã. Lâu nay, còn bỏ dở trang cuối chưa tụng xong. Một hôm Trời tối, Phu Nhân bị nhức đầu, trong người không khoẻ.

Đêm nằm xuống càng thấy khó chịu, Phu Nhân sợ chết đột ngột, Kinh chưa tụng hết, nên muốn ngồi dậy gắng tụng cho xong. Trong nhà đèn đuốc đều tắt, Phu Nhân kêu tỳ nữ thắp đèn, nhưng bếp đã dập lửa, bèn mở cửa sang phòng người nhà lấy lửa, cũng chẳng còn.

Phu Nhân rất bực mình. Bỗng nhiên từ dưới bếp có ánh lửa thắp sáng lên, theo bậc thềm vào phòng, đến ngay trước giường, lơ lửng cách mặt đất chừng ba thước. Không thấy người cầm vẫn sáng rực như ban ngày.

Phu Nhân vừa mừng vừa sợ, đầu cũng hết nhức, thanh thản cầm Kinh tụng niệm. Một lát, người nhà nhen lửa thắp đuốc mang vào, liền tắt mất. Nhờ thế, Phu Nhân tụng hết Kinh. Từ đó, Phu Nhân theo lệ tụng năm biến mỗi ngày.

Khi Nhuế Công lâm chung, Phu Nhân đến thăm, Nhuế Công bảo: Nhờ công đức Tụng Kinh, chị sẽ thọ hằng trăm tuổi, được sinh vào cõi tốt lành. Đến tám mươi tuổi, Phu Nhân qua đời thanh thản tại nhà.

31. Giữa niên hiệu Vũ Đức đời đường, đô thủy sứ giả Tô Trường được thăng làm thứ sử Ba Châu, bèn đưa gia đình đến nhiệm sở. Vừa qua nửa sông Giang Lăng, gió lớn bỗng nổi lên, lật chìm thuyền.

Nam nữ toàn nhà hơn sáu mươi người đều bị chết đuối. Chỉ có người thiếp thường Tụng Kinh Pháp Hoa, thấy nước tràn vào, liền đội hòm Kinh lên đầu, nguyện chết theo Kinh, nhưng không chìm xuống, cứ theo sóng gió nổi trôi một hồi rồi tấp vào bờ. Mở hòm ra xem, Kinh không chút ướt át. Nay người thiếp ấy vẫn còn, đã lấy chồng khác và rất mộ đạo.

32. Đời đường, tư mã Hình châu là Liễu Kiệm, từng làm cung giám ở Kỳ dương thuộc Kỳ châu vào năm Đại Nghiệp thứ mười. Đến năm Nghĩa Ninh nguyên niên, vì liên can vào chuyện Lý Mật, bị bắt nhốt vào đại lao. Ông thường Tụng Kinh Kim Cương Bát Nhã, còn hai trang cuối chưa tụng xong.

Đang mơ màng ngủ, ông thấy vị Tăng Bà La Môn đến bảo: Thí chủ mau tụng hết Kinh, sẽ được thoát khỏi. Ông liền thức dậy, chuyên chú tụng hết Kinh. Trưa hôm sau có sắc bảo thả ra, đưa đến Triều Đình tha bổng.

Vào lúc khác, đang Tụng Kinh Đêm, đến canh ba, lại nghe phảng phất mùi hương lạ, ông tìm kiếm khắp nơi và hỏi thử người nhà nhưng chẳng ai biết ở đâu. Ong tinh tiến trì tụng suốt đêm ngày, đến lúc lâm chung, tính được hơn năm ngàn biến.

33. Triệu văn Tính, người Toại châu đời đường, chết đột ngột vào năm Trinh Quan thứ nhất.

Ba hôm sau sống lại, bảo rằng: Khi mới chết, bị người lôi kéo đưa đi một đoàn gồm mười người đến điện Vua Diêm la, trong đó có một vị Tăng.

Trước tiên, Nhà Vua gọi vị Tăng, hỏi rằng: Suốt đời, Đại Sư tu tập công đức gì?

Vị Tăng đáp: Bần đạo xưa nay chỉ Tụng Kinh Kim Cương Bát Nhã.

Nhà Vua nghe mấy lời ấy, giật mình đứng dậy, chắp tay tán thán: Hay thay, hay thay.

Đại Sư chuyên Tụng Kinh Kim Cương Bát Nhã, phải được siêu thoát lên Thiên Giới, tại sao lại xuống nhầm nơi đây?

Nhà Vua chưa nói hết lời, bỗng có sứ giả xuống tới, dẫn vị Tăng bay lên Trời.

Sau đó, Nhà Vua gọi người ở Toại châu bước tới: Suốt đời, nhà ngươi tu tập công đức gì?

Một đời, tôi chưa tu tập Kinh Phật, chỉ thích sưu tầm văn chương của Dũ Tín.

Nhà Vua phán: Dũ Tín là kẻ có tội nặng, hiện đang chịu khổ ở đây.

Nhà ngươi quen biết với y chăng?

Người ấy đáp rằng: Tuy đọc văn chương, nhưng chưa quen biết. Nhà Vua sai người dẫn Dũ Tín ra cho người ấy xem. Lập tức thấy một con rùa lớn hơn cái đầu. Con rùa bò vào.

Một lát sau, hiện hình thành người bảo rằng: Ta là Dũ Tín, suốt đời thích làm văn chương, thường đem Kinh Phật so sánh bậy với sách thế gian, che bai Chánh Pháp, cho rằng thua xa Khổng Lão, nên nay phải chịu quả báo làm thân rùa khổ sở.

Người ấy sống lại, kể rõ mọi chuyện cùng thân nhân. Xứ Toại châu phần đông thích săn thú bắt cá, nghe được, liền ùng nhau bỏ hẳn nghiệp sát sinh, phat tâm trì Tụng Kinh Kim Cương Bát Nhã, đến nay hãy còn.

34. Niên hiệu Trinh Quan nguyên niên, Lưu Bật làm huyện thừa ở Nghi Long thuộc Bồng Châu. Trước đây, khi còn làm huyện úy Tại Giang Nam, bỗng dưng có con chim kêu trên cây ngay trước phòng của ông.

Người địa phương bảo rằng: Đó là tiếng kêu của loài chim dữ. Nhà nào gặp chim ấy, giết ngay không ngại tay. Ông nghe nói, đâm ra lo sợ, muốn làm công đức để được bình an, nhưng ông chưa biết chọn cách nào tốt nhất. Đem nằm mơ thấy vị Tăng Tụng Kinh Kim Cương Bát Nhã và khuyên ông tụng đủ một trăm biến.

Ông theo lời tụng xong, thình lình một cơn gió lớn từ hướng Đông bắc thổi đến, nhổ phăng thân cây có chim dữ ấy liệng xa ngoài ngõ, bày ra một hố sâu hơn trượng rưởi.

Lạ nhất, khi luồng gió đi qua, cây cỏ cùng rạp xuống, sau đó lại vươn lên như cũ, không hề bị tổn hại. Mới hay Thần lực của Kinh ấy thật không thể nghĩ bàn.

35. Giả đạo Tiện đời đường học rộng biết nhiều, rất hâm mộ Kinh Phật. Năm Trinh Quan thứ tư, làm tham quan tư hộ tại thanh châu. Vì nhà công quán chật hẹp, không đủ chỗ tôn trí Kinh Điển, ông lấy dây thừng buộc hai chân án thứ treo lên giữa phòng, trên đạt sáu mươi Bộ Kinh.

Ông nằm phía dưới, đọc tụng không biết mệt mỏi. Lây ngày dây mục, đứt mất một đầu, nhưng án thứ vẫn nằm yên không rơi xuống, cũng chẳng lung lay. Một lúc thật lâu, mọi người mới tiếp tay đỡ xuống. Chính con ông làm tư hộ ở Thấp châu kể lại như thế.

36. Năm Trinh Quan thứ hai mươi chín, nhà ông Lục Hoài Tố ở Ngô quận bị hoả hoạn. Phòng ốc cháy rụi, Tinh Xá cũng theo khói lửa thành tro, chỉ còn lại một quyển Kinh Kim Cương Bát Nhã. Hòm đựng, túi bọc, trục cuốn đều tiêu tan, nhưng chữ nghĩa vẫn y nguyên không suy suyển. Mọi người nghe nói hết sức kinh ngạc.

Lục Hoài Tố là anh vợ trước của Hứa Nhân Tắc ở Cao dương. Đương thời, Hứa Nhân Tắc đã tận mắt chứng kiến và thuật lại. Bảy chuyện trên đây rút từ Minh Báo Ký.

37. Đời đường, Tư mã Kiều Khanh vốn người Hà Nội, trước đây từng làm tư trực ở đại lý tự. Bẩm tính thuần hậu trang nghiêm, có đức độ. Giữa niên hiệu Vĩnh Huy, ông chịu tang mẹ, khổ sở khô héo, lấy huyết trên tim chép thành bộ Kim cương Bát Nhã.

Một thời gia trên nóc nhà mọc lên hai tai nấm linh chi. Mới chín ngày đã cao một thước tám tấc. Tai đỏ, thân xanh. Mỗi ngày giọt xuống một bát nước.

Nếm thử, vị ngọt như mật. Nhổ bỏ lại mọc lên, cứ thế đến bốn lượt. Các đồng liêu của ông đều thuật lại chuyện này cho Dư Lịnh tôi nghe, hơn nữa, nhiều sĩ phu cũng biết rõ.

38. Giữa niên hiệu Hiển Khánh đời đường, tại Bình Châu có người tên Tôn Thọ đi săn bắt ở vùng duyên hải. Gặp nạn cháy đồng dữ dội, cây cối đều bị thiêu sạch, chỉ còn một mười hai mét cỏ rậm vẫn y nguyên.

Nghi trong đó có thú rừng lẩn trốn, ông bước vào tìm, bỗng phát hiện một hòm Kinh Kim Cương Bát Nhã đặt bên cạnh di thân của vị Tăng đã nhập diệt, thần sắc không hề thay đổi.

Sở dĩ lửa chẳng lan đến, là vì thế. Mới hay Kinh tượng vốn rất hiển linh, kẻ phàm phu không thể hiểu nổi. Chuyện này do chính Tôn Thọ thuật lại.

39. Lý Kiền Quán đời đường vốn ở Lũng tây, hiện cư ngụ tại Trịnh Châu. Năm Hiển Khánh thứ năm, chịu tang cha, ông chích máu chép thành những Bộ Kinh Kim Cương Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh và Tùy nguyện Vãng Sinh, mỗi bộ một quyển. Mỗi lần vào thư phòng đều tắm rửa sạchh sẽ.

Về sau, bỗng nghe trong nhà tỏa mùi hương lạ rất thơm. Láng giềng đến xem đều kinh ngạc tán thán. Lang Dư Lịnh tôi ở Trung sơn từng đi qua Trịnh châu, gặp thân hữu của ông ấy thuật lại cho nghe chuyện này.

40. Đời đường, có ngôi Tinh Xá cất trong làng nằm cách phía Tây huyện Tế âm thuộc Tào châu hai mươi dặm. Năm Long sóc thứ hai, nạn cháy đồng bỗng nổilên mãnh liệt, tràn đến Tinh Xá rồi vượt qua.

Các phòng Tăng, nhà lá đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại quyển Kinh Kim Cương Bát Nhã y nguyên như cũ. Viên tham quân coi việc học hành lễ nghi ở Tào châu thuật lại chuyện này. Bốn chuyện trên đây rút từ Minh báo thập di.

Chú thích:

1. Minh Báo Ký do đường Lâm đời đường soạn, chủ trương chúng sinh đều có thức, thức sinh hành, hành có thiện có ác. Tuỳ theo thiện ác chịu lấy quả báo. Vì thế, từ ngữ Lâm tôi là lời tác giả tự xưng.

2. Có bản chép là trách sâu xa, ẩn áo.

3. Có bản chép là Di Tục. Như ở đây, phần tiêu đề là Di Tục, phần chuyện kể là đạo Dụ. Có lẽ tên sau thích hợp hơn.

4. Hai chuyện hai mươi bảy và hai mươi tám có đảo lộn ở phần tiêu đề và câu chuyện. Có thể do sao chép lẫn lộn. Phần tiêu đề chuyện hai mươi bảy nói về Lệnh hồ Nguyên Quỹ, chuyện hai mươi tám nói về Sử Ha Thệ. Cốt truyện ghi hai mươi bảy nói về Sử Ha Thệ và hai mươi tám nói về Lệnh hồ Nguyên Quỹ.

Riêng chuyện Lệnh Hồ Nguyên Quỹ, tiêu đề ghi là Lệnh Hồ Nguyên Quỹ ở Long Châu. Cốt chuyện chép thiếu một chữ lệnh, ghi là Long Châu Ba tây huyện lệnh Hồ Nguyên Quy. Lệnh hồ là họ kép, vậy phải chép là Long Châu Ba tây huyện lệnh hồ Nguyên Quỹ. Người dịch châm chước, suy đoán dịch cho phù họp trước sau.

5. Trong bản văn, chép là Thần Tế cúng tế. Có bản chép là Thần Sát xem xét. Tra trong sử, có Đại Sư Thần Thái lớn, thịnh vượng từng làm tự chủ Chùa Tây Minh. Vậy chọn chữ Thần Thái là đúng hơn cả.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter