Học Đạo Đức

Chương 5 - Lập chí thành tài

trước
tiếp

                       CHƯƠNG V

                  LẬP CHÍ THÀNH TÀI          

           

             Tuổi dần lớn, trí cũng khôn

              Phải lập chí, cho thành tài

              Học điều hay, tránh điều dở

              Phải nhận thức, được chính tà.   

 

              Chính thời theo, tà thì bỏ

              Học chăm lo, không lười biếng

              Nếu lười biếng, tuệ lu mờ

              Kiến thức rỗng, thi không được.

 

            Nhớ công sinh, khắc công dưỡng

            Bao khó nhọc, lắm gian lao

            Nay gắng học, để báo đền

            Quyết thành tài, lưu sử sách.

 

            Xưa đến nay, ta đều có

            Bậc xuất chúng, bậc anh tài

            Tất cả đều, từ lập chí

            Học không ngừng, mới thành công.

 

            Từ ngàn xưa, đến ngày nay

            Nếu không học, lòng bị rỗng

            Nếu bị rỗng, hư cả đời

            Buồn cha mẹ, thẹn họ hàng.

 

            Nếu làm người, phải lập chí

            Học cái hay, hành điều tốt

            Gần bạn hiền, xa bạn ác

            Chớ ham chơi, chớ đua đòi.

 

 

            Nếu đua đòi, gia đình khổ

            Làm con ngoan, luôn phải nhớ

            Muốn thành công, trong sự nghiệp

            Phải lập chí, học thành tài.

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter