Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 1 (1 2)/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 1 (1 2)/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 1 (1 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
386.29 MB 25 November 2022
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 1 (2 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
378.76 MB 25 November 2022
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 2 (1 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
304.39 MB 25 November 2022
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 2 (2 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
334.14 MB 25 November 2022
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 3 (1 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
405.13 MB 25 November 2022
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 3 (2 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
233.51 MB 25 November 2022
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 10 (1 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
499.50 MB 25 November 2022
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt - Tập 10 (2 2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
379.87 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.001 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0