Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-3-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-3-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
024_chuong-01-50-kinh-can-ban-p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.44 MB 25 November 2022
025_chuong-01-50-kinh-can-ban-p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.69 MB 25 November 2022
026_chuong-01-50-kinh-can-ban-p3-4-5
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.80 MB 25 November 2022
027_chuong-01-50-kinh-o-giua-p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.52 MB 25 November 2022
028_chuong-01-50-kinh-o-giua-p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.36 MB 25 November 2022
029_chuong-01-50-kinh-o-giua-p3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.34 MB 25 November 2022
030_chuong-01-50-kinh-o-giua-p4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.33 MB 25 November 2022
031_chuong-01-50-kinh-o-giua-p5-pham-hoa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.21 MB 25 November 2022
032_chuong-01-50-kinh-sau-p1-pham-bien
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.11 MB 25 November 2022
033_chuong-01-50-kinh-sau-p2-pham-thuyet-phap
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.97 MB 25 November 2022
034_chuong-01-50-kinh-sau-p3-pham-vo-minh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.68 MB 25 November 2022
035_chuong-01-50-kinh-sau-p3-pham-than-do-phamkien
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.46 MB 25 November 2022
036_chuong-02-pham-tuong-ung-radha-pham-thu-01
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.86 MB 25 November 2022
037_chuong-02-pham-tuong-ung-radha-pham-02-03-04
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.90 MB 25 November 2022
038_chuong-03-tuong-ung-kien-pham-1-2-3-4-5
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.72 MB 25 November 2022
039_chuong-04-tuong-ung-nhap-tu-pham-1-pham-10
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.59 MB 25 November 2022
040_chuong-05-tuong-ung-sanh-tu-pham-1-pham-10
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.02 MB 25 November 2022
041_chuong-06-tuong-ung-phien-nao-tu-pham-1-pham-10
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.47 MB 25 November 2022
042_chuong-07-tuong-ung-sariputta-tu-pham-1-pham-10
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.03 MB 25 November 2022
043_chuong-08-tuong-ung-loai-rong-tu-pham-1-pham-14
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.12 MB 25 November 2022
044_chuong-09-tuong-ung-kimxi-dieu-tu-pham-1-pham-15
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.16 MB 25 November 2022
045_chuong-10-tuong-ung-can-that-ba-tu-pham-1-pham-18
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.07 MB 25 November 2022
046_chuong-11-tuong-ung-than-may-pham-1-pham-12
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.97 MB 25 November 2022
047_chuong-12-tuong-ung-vacchagota-pham-1-pham-12
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.71 MB 25 November 2022
048_chuong-13-tuong-ung-thien-pham-1-pham-54
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.82 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.001 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0