Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-2-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-2-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
001_chuong-mot-pham-phat-da
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.25 MB 25 November 2022
002_chuong-mot-pham-do-an
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.93 MB 25 November 2022
003_chuong-mot-pham-muoi-luc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.50 MB 25 November 2022
004_chuong-mot-pham-kalara-vi-sat-de-ly
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.13 MB 25 November 2022
005_chuong-mot-pham-gia-chu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.74 MB 25 November 2022
006_chuong-mot-pham-cay
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.61 MB 25 November 2022
007_chuong-mot-dai-pham
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.90 MB 25 November 2022
008_chuong-mot-dai-pham-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.11 MB 25 November 2022
009_chuong-mot-pham-sa-mon-ba-la-mon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.74 MB 25 November 2022
010_chuong-hai-tuong-ung-minh-kien
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.75 MB 25 November 2022
011_chuong-ba-tuong-ung-gioi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.87 MB 25 November 2022
012_chuong-ba-tuong-ung-gioi-pham-hai-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.85 MB 25 November 2022
013_chuong-ba-tuong-ung-gioi-pham-ba-bon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.13 MB 25 November 2022
014_chuong-bon-tuong-ung-vo-thi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.10 MB 25 November 2022
015_chuong-nam-tuong-ung-kassapa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.08 MB 25 November 2022
016_chuong-nam-tuong-ung-kassapa-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.63 MB 25 November 2022
017_chuong-nam-tuong-ung-kassapa-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.84 MB 25 November 2022
018_chuong-sau-t.ung-loi-ich-dac-cung-kinh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.00 MB 25 November 2022
019_chuong-sau-t.ung-loi-ich-dac-cung-kinh-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.18 MB 25 November 2022
020_chuong-bay-tuong-ung-rahula
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.47 MB 25 November 2022
021_chuong-tam-tuong-ung-lakkhana
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.98 MB 25 November 2022
022_chuong-chin-tuong-ung-thi-du
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.65 MB 25 November 2022
023_chuong-muoi-tuong-ung-ty-kheo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.21 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.001 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0