Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-1-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-1-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
001_pham-cay-lau-va-vuon-hoan-hy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.73 MB 25 November 2022
002_pham-kiem-va-pham-quan-tien
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.28 MB 25 November 2022
003_ph-thieu-chay-ph-gia-ph-thang-ph-doan
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.94 MB 25 November 2022
004_chuong-hai-ph-thu-nhat-ph-cap-co-doc.
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.72 MB 25 November 2022
005_chuong-hai-pham-cac-ngoai-dao
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.51 MB 25 November 2022
006_chuong-ba-tuong-ung-kosala-pham-thu-nhat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.63 MB 25 November 2022
007_chuong-ba-tuong-ung-kosala-pham-thu-hai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.73 MB 25 November 2022
008_chuong-ba-tuong-ung-kosala-pham-thu-ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.30 MB 25 November 2022
009_chuong-bon-tuong-ung-ac-ma-pham-thu-nhat-hai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.32 MB 25 November 2022
010_chuong-bon-tuong-ung-ac-ma-pham-thu-ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.22 MB 25 November 2022
011_chuong-nam-tuong-ung-ty-kheo-ni
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.02 MB 25 November 2022
012_chuong-sau-t.ung-pham-thien-ph-thu-nhat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.87 MB 25 November 2022
013_chuong-sau-t.ung-pham-thien-ph-thu-hai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.14 MB 25 November 2022
014_chuong-bay-t.ung-ba-la-mon-ph-a-la-han
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.42 MB 25 November 2022
015_chuong-bay-t.ung-ba-la-mon-ph-cu-si
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.51 MB 25 November 2022
016_chuong-tam-tuong-ung-ph-truong-lao-vangisa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.25 MB 25 November 2022
017_chuong-chin-tuong-ung-rung
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.41 MB 25 November 2022
018_chuong-muoi-tuong-ung-da-xoa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.71 MB 25 November 2022
019_chuong-muoi-mot-t.ung-sakka-pham-thu-nhat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.82 MB 25 November 2022
020_chuong-muoi-mot-t.ung-sakka-pham-thu-hai-ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.65 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.000 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0