Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tăng-chi-bộ-tập-1-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tăng-chi-bộ-tập-1-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
01-c1-mot-phap--ph-01-08
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.61 MB 25 November 2022
02-c1-mot-phap--ph-09-14
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.55 MB 25 November 2022
03-c1-mot-phap--ph-15-19
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.39 MB 25 November 2022
04-c1-mot-phap--ph-20-21
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.61 MB 25 November 2022
05-c2-hai-phap--ph-hinh-phat,-tranh-luan
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.67 MB 25 November 2022
06-c2-hai-phap--ph-nguoi-ngu,-tam-thang-bang
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.38 MB 25 November 2022
07-c2-hai-phap--ph-hoi-chung,...,-tuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.02 MB 25 November 2022
08-c2-hai-phap--ph-cac-phap,...,-p-muoi-bay
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.69 MB 25 November 2022
09-c3-ba-phap--ph-nguoi-ngu,-nguoi-dong-xe
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.05 MB 25 November 2022
10-c3-ba-phap--ph-nguoi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.63 MB 25 November 2022
11-c3-ba-phap--ph-su-gia-cua-troi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.23 MB 25 November 2022
12-c3-ba-phap--ph-nho,-cac-ba-la-mon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.12 MB 25 November 2022
13-c3-ba-phap--ph-cac-ba-la-mon-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.77 MB 25 November 2022
14-c3-ba-phap--ph-lon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.85 MB 25 November 2022
15-c3-ba-phap--ph-lon-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.58 MB 25 November 2022
16-c3-ba-phap--ph-lon-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.91 MB 25 November 2022
17-c3-ba-phap--ph-ananda
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.41 MB 25 November 2022
18-c3-ba-phap--ph-sa-mon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.46 MB 25 November 2022
19-c3-ba-phap--ph-hat-muoi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.90 MB 25 November 2022
20-c3-ba-phap--ph-hat-muoi-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.81 MB 25 November 2022
21-c3-ba-phap--ph-chanh-giac
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.68 MB 25 November 2022
22-c3-ba-phap--ph-doa-xu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.87 MB 25 November 2022
23-c3-ba-phap--ph-kusinara
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.47 MB 25 November 2022
24-c3-ba-phap--ph-ke-chien-si
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.79 MB 25 November 2022
25-c3-ba-phap--ph-cat-tuong,-loa-the
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.33 MB 25 November 2022
26-c4-bon-phap--ph-bhandagama
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.10 MB 25 November 2022
27-c4-bon-phap--ph-...,-ph-uruvela
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.33 MB 25 November 2022
28-c4-bon-phap--ph-banh-xe
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.13 MB 25 November 2022
29-c4-bon-phap--ph-rohitassa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.10 MB 25 November 2022
30-c4-bon-phap--ph-nguon-sanh-phuoc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.37 MB 25 November 2022
31-c4-bon-phap--ph-nghiep-cong-duc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.64 MB 25 November 2022
32-c4-bon-phap--ph-khong-hy-luan
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.71 MB 25 November 2022
33-c4-bon-phap--ph-khong-co-rung-dong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.83 MB 25 November 2022
34-c4-bon-phap--ph-asura
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.31 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.001 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0