Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tăng-chi-bộ-tập-4-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tăng-chi-bộ-tập-4-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
01-chuong-tam-pham-song-doi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.20 MB 25 November 2022
02-chuong-tam-pham-song-doi-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.63 MB 25 November 2022
03-chuong-tam-pham-niem-va-p-tham-ai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.97 MB 25 November 2022
04-chuong-chin-pham-chanh-giac
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.68 MB 25 November 2022
05-chuong-chin-pham-chanh-giac-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.51 MB 25 November 2022
06-chuong-chin-pham-tieng-rong-con-su-tu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.92 MB 25 November 2022
07-chuong-chin-pham-tieng-rong-con-su-tu-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.16 MB 25 November 2022
08-chuong-chin-pham-cho-cu-tru-cac-huu-tinh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.40 MB 25 November 2022
09-chuong-chin-pham-cho-cu-tru-cac-huu-tinh-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.80 MB 25 November 2022
10-chuong-chin-dai-pham
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.36 MB 25 November 2022
11-chuong-chin-dai-pham-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.85 MB 25 November 2022
12-chuong-chin-dai-pham-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.61 MB 25 November 2022
13-chuong-chin-ph-pancala,-an-on,-niem-xu,..,p-tham
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.83 MB 25 November 2022
14-chuong-10-pham-loi-ich
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.67 MB 25 November 2022
15-chuong-10-pham-ho-tri
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.15 MB 25 November 2022
16-chuong-10-pham-ho-tri-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.20 MB 25 November 2022
17-chuong-10-pham-lon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.87 MB 25 November 2022
18-chuong-10-pham-lon-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.09 MB 25 November 2022
19-chuong-10-pham-lon-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.03 MB 25 November 2022
20-chuong-10-pham-upaly-va-ananda
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.38 MB 25 November 2022
21-pham-mang-nhiec
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.20 MB 25 November 2022
22-chuong-10-pham-tam-cua-minh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.74 MB 25 November 2022
23-chuong-10-pham-song-doi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.73 MB 25 November 2022
24-chuong-10-pham-uoc-nguyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.20 MB 25 November 2022
25-chuong-10-pham-uoc-nguyen-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.89 MB 25 November 2022
26-chuong-10-pham-truong-lao
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.64 MB 25 November 2022
27-chuong-10-pham-truong-lao-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.49 MB 25 November 2022
28-chuong-10-pham-nam-cu-si
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.25 MB 25 November 2022
29-chuong-10-pham-nam-cu-si-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.24 MB 25 November 2022
30-chuong-10-pham-nam-cu-si-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.35 MB 25 November 2022
31-chuong-10-pham-sa-mon-tuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.57 MB 25 November 2022
32-chuong-10-pham-di-xuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.87 MB 25 November 2022
33-c10-ph-thanh-tinh,-thien-luong,-thanh-dao,-nguoi,-janussoni
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.44 MB 25 November 2022
34-chuong-10-pham-anussoni-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.71 MB 25 November 2022
35-c10-ph-thien-luong,-thanh-dao,-hang-nguoi,-than-do-nghiep-sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.20 MB 25 November 2022
36-chuong-10-pham-than-do-nghiep-sanh-tt,-khong-dau-de
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.88 MB 25 November 2022
37-chuong-11-pham-y-chi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.09 MB 25 November 2022
38-chuong-11-pham-tuy-niem
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.25 MB 25 November 2022
39-chuong-11-pham-tuy-niem-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.31 MB 25 November 2022
40-chuong-11-tong-ket
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.77 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0