Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trường-a-hàm-tập-1-_-bản-dịch-thích-trí-đức-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trường-a-hàm-tập-1-_-bản-dịch-thích-trí-đức-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
01_tua_hho_720-725
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.50 MB 25 November 2022
02_p1_kinh-dai-ban-duyen-thu-nhat-a_tanh_729-739
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.41 MB 25 November 2022
03_p1_kinh-dai-ban-duyen-thu-nhat-b_tanh_739-754
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.60 MB 25 November 2022
04_p1_kinh-du-hanh-thu-2_doan-1a_csen_755-763
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.26 MB 25 November 2022
05_p1_kinh-du-hanh-thu-2_doan-1b_nmy_763-773
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.85 MB 25 November 2022
06_p1_kinh-du-hanh-thu-2_doan-2a_khanh_775-781
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.88 MB 25 November 2022
07_p1_kinh-du-hanh-thu-2_doan-2b_khanh_781-787
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.51 MB 25 November 2022
08_p1_kinh-du-hanh-thu-2-doan-3a_hho_789-796
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.83 MB 25 November 2022
09_p1_kinh-du-hanh-thu-2-doan-3b_hho_796-806
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.90 MB 25 November 2022
10_p1_kinh-dien-ton-thu-3_ttien_807-814
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.03 MB 25 November 2022
11_p2_kinh-tu-tanh-thu-1_tanh_817-824
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.70 MB 25 November 2022
12_p2_kinh-chuyen-luan-vuong-thu-2_hho_825-834
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.18 MB 25 November 2022
13_p2_kinh-te-tuc-thu-3a_dtien_835-841
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.44 MB 25 November 2022
14_p2_kinh-te-tuc-thu-3b_dtien_841-847
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.15 MB 25 November 2022
15_p2_kinh-tan-da-la-thu-4_khanh_849-855
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.92 MB 25 November 2022
16_p2_kinh-dai-duyen-phuong-tien-thu-9_tanh_857-864
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.29 MB 25 November 2022
17_p2_kinh-thien-sinh-thu-12_dtien_865-875
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.62 MB 25 November 2022
18_p3_kinh-pham-dong-thu-2a_csen_879-887
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.95 MB 25 November 2022
19_p3_kinh-pham-dong-thu-2b_csen_887-891
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.77 MB 25 November 2022
20_p3_kinh-cuu-la-dan-dau_dtien_893-903
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.60 MB 25 November 2022
21_p3_kinh-kien-co_kinh-loa-hinh-pham-chi_tanh_905-911
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.99 MB 25 November 2022
22_p3_kinh-sa-mon-qua-thu-8_tmai_913-919
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.87 MB 25 November 2022
23_p3_kinh-bo-tra-ba-lau-thu-9_ntrung_921-926
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.12 MB 25 November 2022
24_p3_kinh-tien-du_vai-loi-sau-kinh_dtien_927-het
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.25 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0