Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trung-a-hàm-tập-1-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trung-a-hàm-tập-1-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
01_pham-1a_1-2_kinh-thien-phap_tru-do-tho
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.14 MB 25 November 2022
02_pham-1b_3-4_kinh-thanh-du_thuy-du
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.93 MB 25 November 2022
03_pham-1c_5-6_kinh-moc-tich-du_thien-nhan-vang
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.74 MB 25 November 2022
04_pham-1d_7-8_kinh-the-gian-phuoc_that-nhat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.87 MB 25 November 2022
05_pham-1e_9-10_kinh-that-xa_lau-tan
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.09 MB 25 November 2022
06_pham-2a_11-12_kinh-diem-du_hoa-pha
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.54 MB 25 November 2022
07_pham-2b_13-14_kinh-do_la-hau-la
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.10 MB 25 November 2022
08_pham-2c_15-16_kinh-tu_gia-lam
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.79 MB 25 November 2022
09_pham-2d_17-18_kinh-gia-di-ni_su-tu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.85 MB 25 November 2022
10_pham-2e_19_kinh-ni-kien
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.93 MB 25 November 2022
11_pham-2f_20_kinh-ba-la-lao
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.30 MB 25 November 2022
12_pham-3a_21-22_kinh-dang-tam_thanh-tuu-gioi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.05 MB 25 November 2022
13_pham-3b_23-24_kinh-tri_su-tu-hong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.59 MB 25 November 2022
14_pham-3c_25-26_kinh-thuy-du_cu-ni-su
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.62 MB 25 November 2022
15_pham-3d_27_kinh-pham-chi-da-nhien
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.93 MB 25 November 2022
16_pham-3e_28_kinh-giao-hoa-benh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.55 MB 25 November 2022
17_pham-3f_29_kinh-dai-cau-hi-la
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.12 MB 25 November 2022
18_pham-3g_30_kinh-tuong-tich-du
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.20 MB 25 November 2022
19_pham-3h_31_kinh-phan-biet-thanh-de
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.03 MB 25 November 2022
20_pham-4a_32_kinh-vi-tang-huu-phap
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.13 MB 25 November 2022
21_pham-4b_33_kinh-thi-gia
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.11 MB 25 November 2022
22_pham-4c_34-35_kinh-bac-cau-la_a-tu-la
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.55 MB 25 November 2022
23_pham-4d_36-37_kinh-dia-dong_chiem-ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.34 MB 25 November 2022
24_pham-4e_38-39-kinh-uc-gia-truong-gia_1-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.06 MB 25 November 2022
25_pham-4f_40-41-kinh-thu-truong-gia_1-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.86 MB 25 November 2022
26_pham-5a_42-51_kinh-ha-nghia_bat-tu_niem_tam-quy_1-2_gioi_1-2_cung-kinh_1-2_bon-te
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.63 MB 25 November 2022
27_pham-5b_52-54_kinh-thuc_1-2_kinh-tan-tri
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.71 MB 25 November 2022
28_pham-5c_55-57_kinh-niet-ban_di-he_tuc-vi-ty-kheo-thuyet
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.36 MB 25 November 2022
29_pham-6a_58-60_kinh-that-bao_tam-thap-nhi-tuong_tu-chau
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.39 MB 25 November 2022
30_pham-6b_61-62_kinh-nguu-phan-du_tan-ti-sa-la-vuong-nghinh-phat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.21 MB 25 November 2022
31_pham-6c_63a_kinh-ti-ba-lang-ky
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.05 MB 25 November 2022
32_pham-6d_63b_kinh-ti-ba-lang-ky_tt_
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.13 MB 25 November 2022
33_pham-6e_64_kinh-thien-su
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.92 MB 25 November 2022
34_pham-7a_65_kinh-o-dieu-du
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.43 MB 25 November 2022
35_pham-7b_66_kinh-thuyet-bon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.06 MB 25 November 2022
36_pham-7c_67a_kinh-dai-thien-nai-lam
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.43 MB 25 November 2022
37_pham-7d_67b_kinh-dai-thien-nai-lam_tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.71 MB 25 November 2022
38_pham-7e_68_kinh-dai-thien-kien-vuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.14 MB 25 November 2022
39_pham-7f_69_kinh-tam-thap-du
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.51 MB 25 November 2022
40_pham-7g_70a_kinh-chuyen-luan-vuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.35 MB 25 November 2022
41_pham-7h_70b_kinh-chuyen-luan-vuong_tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.97 MB 25 November 2022
42_pham-7i_71a_kinh-ti-tu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.90 MB 25 November 2022
43_pham-7j_71b_kinh-ti-tu_tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.47 MB 25 November 2022
44_pham-7k_71c_kinh-ti-tu_tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.02 MB 25 November 2022
45_pham-8a_72a_kinh-truong-tho-vuong-bon-khoi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.37 MB 25 November 2022
46_pham-8b_72b_kinh-truong-tho-vuong-bon-khoi_tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.98 MB 25 November 2022
47_pham-8c_73-74_kinh-thien_bat-niem
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.73 MB 25 November 2022
48_pham-8d_75-76_kinh-tinh-bat-dong-dao_uc-gia-chi-la
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.01 MB 25 November 2022
49_pham-8e_77_kinh-sa-ka-de-tam-toc-tanh-tu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.67 MB 25 November 2022
50_pham-8f_78_kinh-pham-thien-thinh-phat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.12 MB 25 November 2022
51_pham-8g_79_kinh-huu-thang-thien
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.48 MB 25 November 2022
52_pham-8h_80_kinh-ca-hi-na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.20 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0