Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tiểu-bộ-tập-10-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tiểu-bộ-tập-10-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
240_tieu-bo-10_chuyen-hieu-tu-sama-1-53-tm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.14 MB 25 November 2022
241_tieu-bo-10_chuyen-dai-vuong-nimi-54-96-hh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.66 MB 25 November 2022
242_tieu-bo-10_chuyen-te-su-khandahala-phuong-97-134
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.90 MB 25 November 2022
243_tieu-bo-10_chuyen-bac-dai-tri-bhuradatta-135-170-hh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.73 MB 25 November 2022
244_tieu-bo-10_tt-chuyen-bac-dai-tri-bhuradatta-170-229-hh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.25 MB 25 November 2022
245_tieu-bo-10_chuyen-bac-dai-tri-mahanarada-duc-uy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.70 MB 25 November 2022
246_tieu-bo-10_chuyen-bac-dai-tri-vo-song-270-313-phuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.79 MB 25 November 2022
247_tieu-bo-10_tt-chuyen-bac-dai-tri-vo-song-313-353-ducuy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.46 MB 25 November 2022
248_tieu-bo-10_chuyen-duong-ham-vi-dai-354-397-phuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.75 MB 25 November 2022
249_tieu-bo-10_tt-chuyen-duong-ham-vi-dai-397-429-phuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.37 MB 25 November 2022
250_tieu-bo-10_tt-chuyen-duong-ham-vi-dai-429-456-uy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.00 MB 25 November 2022
251_tieu-bo-10_tt-chuyen-duong-ham-vi-dai-456-475-phuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.59 MB 25 November 2022
252_tieu-bo-10_tt-chuyen-duong-ham-vi-dai-475-510-hh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.49 MB 25 November 2022
253_tieu-bo-10_tt-chuyen-duong-ham-vi-dai-510-549-uy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.97 MB 25 November 2022
254_tieu-bo-10_tt-chuyen-duong-ham-vi-dai-549-583-phuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.11 MB 25 November 2022
255_tieu-bo-10_tt-chuyen-duong-ham-vi-dai-583-616-uy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.93 MB 25 November 2022
256_tieu-bo-10_chuyen-dai-vuong-vessantara-617-642-uy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.92 MB 25 November 2022
257_tieu-bo-10_tt-chuyen-dai-vuong-vessantara-642-680-phuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.94 MB 25 November 2022
258_tieu-bo-10_tt-chuyen-dai-vuong-vesssantara-680-732-hh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.11 MB 25 November 2022
259_tieu-bo-10_tt-chuyen-dai-vuong-vessantara-732-781-uy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.68 MB 25 November 2022
260_tieu-bo-10_tt-chuyen-dai-vuong-vessantara-781-het-phuong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.19 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0